БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Кнежа спорт - 2005 - Кнежа

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Банкова сметка

 

IBAN: BG70 BPBI 7945 1071 7930 01

BIC: BPBIBGSF

Титуляр на сметката: Сдружение българска федерация спортни гълъби

ЕИК: 119614892