БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Кнежа спорт - 2005 - Кнежа

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Кнежа спорт - 2005
Гълъбовъди Асен Беновски

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG32772  Мъжки  233,727  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG37180  Мъжки  287,108  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64456  Женски  15  569,843  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG32772  Мъжки  20  233,727  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG37180  Мъжки  27  287,108  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG64456  Женски  77  569,843  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG32772  Мъжки  153,706  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG32772  Мъжки  232,919  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG64456  Женски  13  485,293  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG32754  Женски  10  591,911  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG64456  Женски  11  594,91  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG32772  Мъжки  153,706  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG32772  Мъжки  232,919  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG64456  Женски  58  485,293  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG32754  Женски  22  591,911  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG64456  Женски  23  594,91  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG32772  Мъжки  252,595  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG32772  Мъжки  355,574  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG32754  Женски  10  855,646  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG64456  Женски  11  1007,549  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG32772  Мъжки  252,595  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG32772  Мъжки  355,574  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG32754  Женски  23  855,646  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG64456  Женски  28  1007,549  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG32772  Мъжки  395,013  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG32772  Мъжки  395,013  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      499,459  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      18  499,459  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      905,635  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      35  905,635  2019  Многогодишни  Една година  Национално