БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Кнежа спорт - 2005 - Кнежа

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Кнежа спорт - 2005
Гълъбовъди Светлин Т. Бачийски
Ширина/Дължина 43:29:55.30/24:04:15.40

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Гъмзово Видин (30.04.2023)  BG013617/2020  123666,355  30.04.2023 09:28:37  1395.515  34(43)  45,394(44,148)  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин (30.04.2023)  BG013644/2020  123666,355  30.04.2023 09:28:49  1392.373  38(47)  50,734(48,255)  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин (30.04.2023)  BG013561/2022  123666,355  30.04.2023 09:30:16  1370.006  54(73)  72,096(74,949)  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин (30.04.2023)  BG015391/2022  123666,355  30.04.2023 09:30:40  1363.962  69(89)  92,123(91,376)  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин (30.04.2023)  BG018220/2021  123666,355  30.04.2023 09:30:42  1363.466  71(91)  94,793(93,429)  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин (30.04.2023)  BG018270/2021  123666,355  30.04.2023 09:30:44  1362.970  72(93)  96,128(95,483)  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин (30.04.2023)  BG018294/2021  123666,355  30.04.2023 09:31:32  1351.058  90(119)  120,16(122,177)  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин (30.04.2023)  BG018233/2021  123666,355  30.04.2023 09:31:42  1348.597  92(121)  122,83(124,23)  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин (30.04.2023)  BG013582/2022  123666,355  30.04.2023 09:31:47  1347.378  94(125)  125,501(128,337)  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин (30.04.2023)  BG015370/2022  123666,355  30.04.2023 09:32:25  1338.134  127(162)  169,559(166,324)  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG018294/2021  169913,953  07.05.2023 10:04:17  1101.314  75(83)  102,74(72,363)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG013617/2020  169913,953  07.05.2023 10:04:33  1099.411  79(89)  108,219(77,594)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG018220/2021  169913,953  07.05.2023 10:06:24  1086.406  91(101)  124,658(88,056)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG015388/2022  169913,953  07.05.2023 10:06:26  1086.177  92(102)  126,027(88,928)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG38127/2017  169913,953  07.05.2023 10:11:28  1052.314  124(142)  169,863(123,801)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG015381/2022  169913,953  07.05.2023 10:12:04  1048.418  131(150)  179,452(130,776)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG015366/2022  169913,953  07.05.2023 10:12:08  1047.991  132(151)  180,822(131,648)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG013691/2020  169913,953  07.05.2023 10:14:40  1031.864  149(170)  204,11(148,213)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG018300/2021  169913,953  07.05.2023 10:14:41  1031.764  150(171)  205,479(149,085)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG015387/2022  169913,953  07.05.2023 10:14:44  1031.451  152(173)  208,219(150,828)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG015387/2022  211140,283  14.05.2023 12:06:14  689.476  7(0)  14,989(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG013659/2020  211140,283  14.05.2023 13:46:29  519.432  26(0)  55,675(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG018220/2021  211140,283  14.05.2023 14:44:59  454.082  43(0)  92,077(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG013561/2022  211140,283  14.05.2023 16:10:30  383.543  49(0)  104,925(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG018280/2021  211140,283  14.05.2023 16:27:15  372.217  50(0)  107,066(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG013526/2022  211140,283  14.05.2023 17:16:48  342.316  55(0)  117,773(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG018276/2021  211140,283  14.05.2023 18:04:44  317.632  61(0)  130,621(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG015381/2022  211140,283  15.05.2023 07:53:00  196.776  85(0)  182,013(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG013582/2022  211140,283  15.05.2023 08:01:57  195.148  87(0)  186,296(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG33375/2019  211140,283  15.05.2023 08:11:27  193.449  90(0)  192,719(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Гъмзово-Видин-2 (21.05.2023)  BG015387/2022  123727,012  21.05.2023 08:59:41  1379.604  22(0)  67,278(0)  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2 (28.05.2023)  BG013526/2022  169851,265  28.05.2023 08:57:23  1333.390  14(0)  41,791(0)  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2 (28.05.2023)  BG018220/2021  169851,265  28.05.2023 08:58:20  1323.520  26(0)  77,612(0)  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Моравица (03.06.2023)  BG018233/2021  298540,002  03.06.2023 11:10:15  1192.967  16(16)  60,15(60,15)  10(10)  266(266)  Клубно(В група) 
Моравица (03.06.2023)  BG018276/2021  298540,002  03.06.2023 11:30:35  1103.321  34(34)  127,82(127,82)  10(10)  266(266)  Клубно(В група) 
Русе - Млади (14.08.2023)  BG24285/2023  152215,712  14.08.2023 08:46:11  1256.081  47(0)  78,595(0)  18(18)  598(598)  Клубно(Клубно) 
Русе - Млади (14.08.2023)  BG15833/2023  152215,712  14.08.2023 08:46:14  1255.563  50(0)  83,612(0)  18(18)  598(598)  Клубно(Клубно) 
Русе - Млади (14.08.2023)  BG68887/2023  152215,712  14.08.2023 08:46:19  1254.694  53(0)  88,629(0)  18(18)  598(598)  Клубно(Клубно) 
Русе - Млади (14.08.2023)  BG15827/2023  152215,712  14.08.2023 08:46:19  1254.694  54(0)  90,301(0)  18(18)  598(598)  Клубно(Клубно) 
Русе - Млади (14.08.2023)  BG24292/2023  152215,712  14.08.2023 08:48:25  1233.345  100(0)  167,224(0)  18(18)  598(598)  Клубно(Клубно) 
Русе - Млади (14.08.2023)  BG24295/2023  152215,712  14.08.2023 08:48:30  1232.516  104(0)  173,913(0)  18(18)  598(598)  Клубно(Клубно) 
Русе - Млади (14.08.2023)  BG029004/2023  152215,712  14.08.2023 08:48:32  1232.187  105(0)  175,585(0)  18(18)  598(598)  Клубно(Клубно) 
Бръшлен - Млади (21.08.2023)  BG15838/2023  191708,143  21.08.2023 09:39:34  1130.575  1(0)  1,745(0)  17(17)  573(573)  Клубно(Клубно) 
Бръшлен - Млади (21.08.2023)  BG15833/2023  191708,143  21.08.2023 09:45:43  1091.005  32(0)  55,846(0)  17(17)  573(573)  Клубно(Клубно) 
Бръшлен - Млади (21.08.2023)  BG15837/2023  191708,143  21.08.2023 09:45:44  1090.906  33(0)  57,592(0)  17(17)  573(573)  Клубно(Клубно) 
Бръшлен - Млади (21.08.2023)  BG15827/2023  191708,143  21.08.2023 09:49:28  1068.208  54(0)  94,241(0)  17(17)  573(573)  Клубно(Клубно) 
Бръшлен - Млади (21.08.2023)  BG34852/2023  191708,143  21.08.2023 09:50:16  1063.468  65(0)  113,438(0)  17(17)  573(573)  Клубно(Клубно) 
Бръшлен - Млади (21.08.2023)  BG15831/2023  191708,143  21.08.2023 09:53:51  1042.742  92(0)  160,558(0)  17(17)  573(573)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG15835/2023  214489,524  28.08.2023 09:24:01  1392.635  2(0)  3,546(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG15831/2023  214489,524  28.08.2023 09:27:44  1359.827  26(0)  46,099(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG68887/2023  214489,524  28.08.2023 09:29:10  1347.575  43(0)  76,241(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG68895/2023  214489,524  28.08.2023 09:29:11  1347.440  45(0)  79,787(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG15839/2023  214489,524  28.08.2023 09:34:11  1306.405  98(0)  173,759(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG15838/2023  214489,524  28.08.2023 09:34:12  1306.270  99(0)  175,532(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG24295/2023  214489,524  28.08.2023 09:34:13  1306.135  100(0)  177,305(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG15828/2023  214489,524  28.08.2023 09:34:15  1305.872  102(0)  180,851(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG15837/2023  214489,524  28.08.2023 09:34:16  1305.737  103(0)  182,624(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Слобозия - Млади (05.09.2023)  BG15832/2023  283283,577  05.09.2023 10:21:06  1408.670  7(0)  15,487(0)  15(15)  452(452)  Клубно(Клубно) 
Слобозия - Млади (05.09.2023)  BG15835/2023  283283,577  05.09.2023 10:21:15  1407.620  8(0)  17,699(0)  15(15)  452(452)  Клубно(Клубно) 
Слобозия - Млади (05.09.2023)  BG68887/2023  283283,577  05.09.2023 10:23:20  1393.200  26(0)  57,522(0)  15(15)  452(452)  Клубно(Клубно) 
Слобозия - Млади (05.09.2023)  BG029004/2023  283283,577  05.09.2023 10:25:53  1375.944  53(0)  117,257(0)  15(15)  452(452)  Клубно(Клубно) 
Слобозия - Млади (05.09.2023)  BG24285/2023  283283,577  05.09.2023 10:26:20  1372.944  65(0)  143,805(0)  15(15)  452(452)  Клубно(Клубно) 
Слобозия - Млади (05.09.2023)  BG15838/2023  283283,577  05.09.2023 10:26:56  1368.963  77(0)  170,354(0)  15(15)  452(452)  Клубно(Клубно) 
Слобозия - Млади (05.09.2023)  BG15839/2023  283283,577  05.09.2023 10:27:02  1368.302  78(0)  172,566(0)  15(15)  452(452)  Клубно(Клубно) 
Слобозия - Млади (05.09.2023)  BG68888/2023  283283,577  05.09.2023 10:27:05  1367.971  79(0)  174,779(0)  15(15)  452(452)  Клубно(Клубно) 
Слобозия - Млади (05.09.2023)  BG15831/2023  283283,577  05.09.2023 10:27:05  1367.971  80(0)  176,991(0)  15(15)  452(452)  Клубно(Клубно) 
Лануриле - Млади (11.09.2023)  BG15832/2023  340814,598  11.09.2023 11:44:54  1262.744  30(0)  65,217(0)  15(15)  460(460)  Клубно(Клубно) 
Лануриле - Млади (11.09.2023)  BG24285/2023  340814,598  11.09.2023 11:50:20  1237.827  55(0)  119,565(0)  15(15)  460(460)  Клубно(Клубно) 
Лануриле - Млади (11.09.2023)  BG15828/2023  340814,598  11.09.2023 11:50:31  1237.000  56(0)  121,739(0)  15(15)  460(460)  Клубно(Клубно) 
Лануриле - Млади (11.09.2023)  BG24372/2023  340814,598  11.09.2023 11:50:34  1236.776  58(0)  126,087(0)  15(15)  460(460)  Клубно(Клубно) 
Лануриле - Млади (11.09.2023)  BG68887/2023  340814,598  11.09.2023 11:51:42  1231.712  66(0)  143,478(0)  15(15)  460(460)  Клубно(Клубно) 
Лануриле - Млади (11.09.2023)  BG68895/2023  340814,598  11.09.2023 11:52:21  1228.825  71(0)  154,348(0)  15(15)  460(460)  Клубно(Клубно) 
Лануриле - Млади (11.09.2023)  BG15839/2023  340814,598  11.09.2023 11:52:23  1228.679  72(0)  156,522(0)  15(15)  460(460)  Клубно(Клубно) 
Лануриле - Млади (11.09.2023)  BG15834/2023  340814,598  11.09.2023 11:52:53  1226.468  75(0)  163,043(0)  15(15)  460(460)  Клубно(Клубно) 
Лануриле - Млади (11.09.2023)  BG68890/2023  340814,598  11.09.2023 11:53:29  1223.826  81(0)  176,087(0)  15(15)  460(460)  Клубно(Клубно) 
Лануриле - Млади (11.09.2023)  BG68888/2023  340814,598  11.09.2023 11:53:31  1223.676  83(0)  180,435(0)  15(15)  460(460)  Клубно(Клубно) 
Бърлад (18.09.2023)  BG24372/2023  419317,215  18.09.2023 12:59:05  1236.621  20(0)  58,824(0)  11(11)  340(340)  Клубно(Клубно) 
Бърлад (18.09.2023)  BG68888/2023  419317,215  18.09.2023 13:02:09  1225.536  37(0)  108,824(0)  11(11)  340(340)  Клубно(Клубно) 
Бърлад (18.09.2023)  BG68882/2023  419317,215  18.09.2023 13:30:22  1132.167  66(0)  194,118(0)  11(11)  340(340)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория F - млади гълъби  BG68887/2023  Неуточнен  47  222,392  2023  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG24285/2023  Неуточнен  73  341,965  2023  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG15838/2023  Неуточнен  75  347,631  2023  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG15831/2023  Неуточнен  83  383,648  2023  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG68888/2023  Неуточнен  97  464,038  2023  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG15839/2023  Неуточнен  100  502,847  2023  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG68887/2023  Неуточнен  68  222,392  2023  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG24285/2023  Неуточнен  117  341,965  2023  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG15838/2023  Неуточнен  120  347,631  2023  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG15831/2023  Неуточнен  130  383,648  2023  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG68888/2023  Неуточнен  149  464,038  2023  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG15839/2023  Неуточнен  153  502,847  2023  Млади гълъби  Една година  Национално