БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Кнежа спорт - 2005 - Кнежа

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Кнежа спорт - 2005
Гълъбовъди Валентин Н. Милев
Ширина/Дължина 43:28:27.30/23:56:36.40

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Вардим (24.04.2022)  BG021913/2020  125465,028  24.04.2022 08:36:14  1303.763  5(5)  4,153(4,153)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG019831/2021  125465,028  24.04.2022 08:36:18  1302.856  6(6)  4,983(4,983)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG013910/2020  125465,028  24.04.2022 08:36:20  1302.410  7(7)  5,814(5,814)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG019819/2021  125465,028  24.04.2022 08:37:18  1289.466  18(18)  14,95(14,95)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG013995/2020  125465,028  24.04.2022 08:37:20  1289.029  19(19)  15,781(15,781)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG019857/2021  125465,028  24.04.2022 08:37:23  1288.367  20(20)  16,611(16,611)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG018981/2021  125465,028  24.04.2022 08:41:42  1233.678  111(111)  92,193(92,193)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG33009/2016  125465,028  24.04.2022 08:41:44  1233.278  112(112)  93,023(93,023)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG018972/2021  125465,028  24.04.2022 08:41:46  1232.866  114(114)  94,684(94,684)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG019810/2021  125465,028  24.04.2022 08:41:47  1232.672  116(116)  96,346(96,346)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG021951/2020  125465,028  24.04.2022 08:42:07  1228.640  130(130)  107,973(107,973)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG021910/2020  125465,028  24.04.2022 08:42:09  1228.243  131(131)  108,804(108,804)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG021935/2020  125465,028  24.04.2022 08:42:09  1228.219  132(132)  109,635(109,635)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  NL1880228/2020  125465,028  24.04.2022 08:42:09  1228.207  133(133)  110,465(110,465)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG013969/2020  125465,028  24.04.2022 08:42:10  1228.039  134(134)  111,296(111,296)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG021942/2020  125465,028  24.04.2022 08:42:13  1227.438  136(136)  112,957(112,957)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG021905/2020  125465,028  24.04.2022 08:42:27  1224.646  140(140)  116,279(116,279)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG013979/2020  125465,028  24.04.2022 08:42:29  1224.252  142(142)  117,94(117,94)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  NL1768580/2021  125465,028  24.04.2022 08:42:30  1224.049  144(144)  119,601(119,601)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG021954/2020  125465,028  24.04.2022 08:42:33  1223.452  148(148)  122,924(122,924)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  NL1680833/2020  125465,028  24.04.2022 08:42:34  1223.249  149(149)  123,754(123,754)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG021938/2020  125465,028  24.04.2022 08:42:34  1223.238  150(150)  124,585(124,585)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG018959/2021  125465,028  24.04.2022 08:42:39  1222.260  156(156)  129,568(129,568)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG013994/2020  125465,028  24.04.2022 08:43:03  1217.516  162(162)  134,551(134,551)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG018958/2021  125465,028  24.04.2022 08:43:04  1217.315  163(163)  135,382(135,382)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG019827/2021  125465,028  24.04.2022 08:43:29  1212.422  167(167)  138,704(138,704)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG019833/2021  125465,028  24.04.2022 08:45:57  1184.191  227(227)  188,538(188,538)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  NL1768560/2021  125465,028  24.04.2022 08:45:58  1184.001  228(228)  189,369(189,369)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG018948/2021  125465,028  24.04.2022 08:46:11  1181.592  231(231)  191,86(191,86)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Вардим (24.04.2022)  BG021930/2020  125465,028  24.04.2022 08:46:27  1178.629  239(239)  198,505(198,505)  18(18)  1204(1204)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG021951/2020  191844,396  01.05.2022 09:27:34  1300.049  27(70)  25,093(44,501)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG019843/2021  191844,396  01.05.2022 09:29:16  1285.243  44(99)  40,892(62,937)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG013945/2020  191844,396  01.05.2022 09:31:03  1270.072  68(133)  63,197(84,552)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG018935/2021  191844,396  01.05.2022 09:31:25  1266.994  73(138)  67,844(87,73)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG013910/2020  191844,396  01.05.2022 09:31:41  1264.772  76(141)  70,632(89,638)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG018957/2021  191844,396  01.05.2022 09:32:16  1259.921  78(144)  72,491(91,545)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG021917/2020  191844,396  01.05.2022 09:32:17  1259.789  79(145)  73,42(92,181)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG021918/2020  191844,396  01.05.2022 09:32:17  1259.772  80(146)  74,349(92,816)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG021910/2020  191844,396  01.05.2022 09:32:18  1259.648  81(147)  75,279(93,452)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG018981/2021  191844,396  01.05.2022 09:32:20  1259.375  83(149)  77,138(94,723)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG021954/2020  191844,396  01.05.2022 09:32:28  1258.268  84(151)  78,067(95,995)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG021937/2020  191844,396  01.05.2022 09:34:38  1240.643  110(200)  102,23(127,146)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG013962/2020  191844,396  01.05.2022 09:34:44  1239.842  119(209)  110,595(132,867)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG019844/2021  191844,396  01.05.2022 09:34:45  1239.705  121(211)  112,454(134,139)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  NL1768580/2021  191844,396  01.05.2022 09:36:04  1229.244  142(238)  131,97(151,303)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG37894/2017  191844,396  01.05.2022 09:36:07  1228.850  144(240)  133,829(152,575)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG018961/2021  191844,396  01.05.2022 09:36:40  1224.536  164(267)  152,416(169,739)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG019831/2021  191844,396  01.05.2022 09:36:42  1224.278  167(270)  155,204(171,647)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG018902/2021  191844,396  01.05.2022 09:36:44  1224.020  168(271)  156,134(172,282)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG021931/2020  191844,396  01.05.2022 09:36:45  1223.888  169(272)  157,063(172,918)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG021906/2020  191844,396  01.05.2022 09:37:22  1219.089  179(284)  166,357(180,547)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG019851/2021  191844,396  01.05.2022 09:37:23  1218.965  180(285)  167,286(181,182)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG013987/2020  191844,396  01.05.2022 09:37:24  1218.834  182(287)  169,145(182,454)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG018973/2021  191844,396  01.05.2022 09:37:30  1218.060  184(290)  171,004(184,361)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG021942/2020  191844,396  01.05.2022 09:37:40  1216.769  190(299)  176,58(190,083)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG019867/2021  191844,396  01.05.2022 09:38:40  1209.101  211(330)  196,097(209,79)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Децембрия (01.05.2022)  BG018948/2021  191844,396  01.05.2022 09:38:41  1208.979  212(331)  197,026(210,426)  18(30)  1076(1573)  Клубно(В група) 
Урзичени (08.05.2022)  BG019843/2021  262955,831  08.05.2022 09:47:26  1331.874  50(80)  47,438(51,184)  18(31)  1054(1563)  Клубно(В група) 
Урзичени (08.05.2022)  BG021951/2020  262955,831  08.05.2022 09:54:47  1284.071  135(219)  128,083(140,115)  18(31)  1054(1563)  Клубно(В група) 
Урзичени (08.05.2022)  BG021956/2020  262955,831  08.05.2022 09:54:55  1283.231  141(226)  133,776(144,594)  18(31)  1054(1563)  Клубно(В група) 
Урзичени (08.05.2022)  BG018981/2021  262955,831  08.05.2022 09:55:00  1282.711  143(229)  135,674(146,513)  18(31)  1054(1563)  Клубно(В група) 
Урзичени (08.05.2022)  BG013944/2020  262955,831  08.05.2022 09:55:05  1282.192  145(233)  137,571(149,072)  18(31)  1054(1563)  Клубно(В група) 
Урзичени (08.05.2022)  BG37894/2017  262955,831  08.05.2022 09:55:07  1281.980  146(234)  138,52(149,712)  18(31)  1054(1563)  Клубно(В група) 
Урзичени (08.05.2022)  BG021975/2020  262955,831  08.05.2022 09:57:32  1267.056  185(302)  175,522(193,218)  18(31)  1054(1563)  Клубно(В група) 
Урзичени (08.05.2022)  NL1680833/2020  262955,831  08.05.2022 09:57:34  1266.848  189(306)  179,317(195,777)  18(31)  1054(1563)  Клубно(В група) 
Урзичени (08.05.2022)  NL1880228/2020  262955,831  08.05.2022 09:57:34  1266.842  190(307)  180,266(196,417)  18(31)  1054(1563)  Клубно(В група) 
Урзичени (08.05.2022)  BG021954/2020  262955,831  08.05.2022 09:57:39  1266.342  205(323)  194,497(206,654)  18(31)  1054(1563)  Клубно(В група) 
Урзичени (08.05.2022)  BG021966/2020  262955,831  08.05.2022 09:57:39  1266.329  206(324)  195,446(207,294)  18(31)  1054(1563)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG018984/2021  383079,596  15.05.2022 10:52:17  1310.646  37(95)  36,239(64,758)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG021973/2020  383079,596  15.05.2022 10:52:59  1307.515  42(103)  41,136(70,211)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG018961/2021  383079,596  15.05.2022 10:53:00  1307.439  43(104)  42,116(70,893)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG021931/2020  383079,596  15.05.2022 10:53:01  1307.363  44(105)  43,095(71,575)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG021913/2020  383079,596  15.05.2022 10:57:35  1287.303  67(139)  65,622(94,751)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG018973/2021  383079,596  15.05.2022 10:58:04  1285.213  69(141)  67,581(96,115)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG013902/2020  383079,596  15.05.2022 10:58:05  1285.144  70(142)  68,56(96,796)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG021937/2020  383079,596  15.05.2022 10:58:05  1285.135  71(143)  69,54(97,478)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG019851/2021  383079,596  15.05.2022 10:58:05  1285.127  72(144)  70,519(98,16)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG021928/2020  383079,596  15.05.2022 10:58:09  1284.855  73(145)  71,499(98,841)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  NL1768580/2021  383079,596  15.05.2022 10:58:25  1283.706  78(151)  76,396(102,931)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG013953/2020  383079,596  15.05.2022 11:00:19  1275.584  94(168)  92,067(114,519)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG37820/2017  383079,596  15.05.2022 11:02:06  1268.056  101(177)  98,923(120,654)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG021932/2020  383079,596  15.05.2022 11:02:08  1267.917  102(178)  99,902(121,336)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG019839/2021  383079,596  15.05.2022 11:02:10  1267.774  105(181)  102,84(123,381)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG013931/2020  383079,596  15.05.2022 11:02:34  1266.098  109(185)  106,758(126,108)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG019810/2021  383079,596  15.05.2022 11:02:35  1266.031  110(186)  107,738(126,789)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  NL1768570/2021  383079,596  15.05.2022 11:02:36  1265.960  111(187)  108,717(127,471)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG013945/2020  383079,596  15.05.2022 11:02:44  1265.404  113(189)  110,676(128,834)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  NL1768560/2021  383079,596  15.05.2022 11:02:47  1265.195  115(192)  112,635(130,879)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG018981/2021  383079,596  15.05.2022 11:03:37  1261.720  124(205)  121,45(139,741)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  NL1768576/2021  383079,596  15.05.2022 11:05:50  1252.578  143(236)  140,059(160,873)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG021938/2020  383079,596  15.05.2022 11:05:52  1252.438  145(238)  142,018(162,236)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG018948/2021  383079,596  15.05.2022 11:05:54  1252.303  146(240)  142,997(163,599)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG019842/2021  383079,596  15.05.2022 11:05:55  1252.234  147(241)  143,976(164,281)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG019831/2021  383079,596  15.05.2022 11:05:59  1251.964  148(242)  144,956(164,963)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG021906/2020  383079,596  15.05.2022 11:08:23  1242.220  171(270)  167,483(184,049)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG018992/2021  383079,596  15.05.2022 11:08:47  1240.611  172(277)  168,462(188,821)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG018919/2021  383079,596  15.05.2022 11:08:48  1240.543  173(278)  169,442(189,502)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG019821/2021  383079,596  15.05.2022 11:08:49  1240.474  174(279)  170,421(190,184)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG021930/2020  383079,596  15.05.2022 11:08:50  1240.410  175(280)  171,401(190,866)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG013994/2020  383079,596  15.05.2022 11:08:51  1240.342  176(281)  172,38(191,547)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG30904/2018  383079,596  15.05.2022 11:08:56  1240.009  177(284)  173,359(193,592)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG019844/2021  383079,596  15.05.2022 11:08:56  1240.001  178(285)  174,339(194,274)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG021976/2020  383079,596  15.05.2022 11:09:11  1239.006  179(287)  175,318(195,637)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG021929/2020  383079,596  15.05.2022 11:09:16  1238.669  181(290)  177,277(197,682)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG018960/2021  383079,596  15.05.2022 11:09:17  1238.605  182(291)  178,257(198,364)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Текуч (15.05.2022)  BG013979/2020  383079,596  15.05.2022 11:10:29  1233.818  194(311)  190,01(211,997)  18(31)  1021(1467)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG019831/2021  488247,188  22.05.2022 12:40:36  1189.107  12(57)  13,761(48,183)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG021990/2020  488247,188  22.05.2022 12:54:43  1149.582  49(118)  56,193(99,746)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG37894/2017  488247,188  22.05.2022 12:54:47  1149.404  50(119)  57,339(100,592)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG021905/2020  488247,188  22.05.2022 12:57:35  1141.877  67(137)  76,835(115,807)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG021973/2020  488247,188  22.05.2022 12:59:23  1137.090  77(155)  88,303(131,023)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG013920/2020  488247,188  22.05.2022 12:59:38  1136.429  78(156)  89,45(131,868)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  NL1768576/2021  488247,188  22.05.2022 13:00:25  1134.359  82(161)  94,037(136,095)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG021935/2020  488247,188  22.05.2022 13:02:00  1130.202  88(168)  100,917(142,012)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  NL1680833/2020  488247,188  22.05.2022 13:03:28  1126.377  90(173)  103,211(146,238)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG021951/2020  488247,188  22.05.2022 13:03:43  1125.728  92(175)  105,505(147,929)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  NL1880228/2020  488247,188  22.05.2022 13:04:05  1124.778  97(180)  111,239(152,156)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG021952/2020  488247,188  22.05.2022 13:04:51  1122.794  107(192)  122,706(162,299)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG013902/2020  488247,188  22.05.2022 13:05:02  1122.322  109(194)  125(163,99)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG019821/2021  488247,188  22.05.2022 13:05:06  1122.149  110(196)  126,147(165,68)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG018966/2021  488247,188  22.05.2022 13:05:36  1120.861  122(208)  139,908(175,824)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG021912/2020  488247,188  22.05.2022 13:07:33  1115.866  126(213)  144,495(180,051)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG013910/2020  488247,188  22.05.2022 13:07:35  1115.782  127(214)  145,642(180,896)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG013953/2020  488247,188  22.05.2022 13:07:36  1115.739  128(215)  146,789(181,741)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG018994/2021  488247,188  22.05.2022 13:07:39  1115.611  129(216)  147,936(182,587)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG018969/2021  488247,188  22.05.2022 13:09:36  1110.662  138(226)  158,257(191,04)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG018960/2021  488247,188  22.05.2022 13:10:03  1109.527  143(232)  163,991(196,112)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG021953/2020  488247,188  22.05.2022 13:10:13  1109.106  144(233)  165,138(196,957)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG019810/2021  488247,188  22.05.2022 13:11:29  1105.925  147(237)  168,578(200,338)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG021937/2020  488247,188  22.05.2022 13:12:35  1103.177  150(242)  172,018(204,565)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG018957/2021  488247,188  22.05.2022 13:12:42  1102.885  153(245)  175,459(207,101)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG021976/2020  488247,188  22.05.2022 13:13:03  1102.014  156(250)  178,899(211,327)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG013931/2020  488247,188  22.05.2022 13:14:34  1098.253  164(259)  188,073(218,935)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Хуш (22.05.2022)  BG018919/2021  488247,188  22.05.2022 13:15:07  1096.896  167(263)  191,514(222,316)  18(29)  872(1183)  Клубно(В група) 
Фокшани (29.05.2022)  BG019827/2021  346630,506  29.05.2022 10:27:43  1226.069  29(46)  57,426(58,228)  13(21)  505(790)  Клубно(В група) 
Фокшани (29.05.2022)  BG37894/2017  346630,506  29.05.2022 10:27:48  1225.709  30(47)  59,406(59,494)  13(21)  505(790)  Клубно(В група) 
Фокшани (29.05.2022)  NL1680833/2020  346630,506  29.05.2022 10:27:51  1225.492  31(48)  61,386(60,759)  13(21)  505(790)  Клубно(В група) 
Фокшани (29.05.2022)  BG018992/2021  346630,506  29.05.2022 10:27:52  1225.419  32(49)  63,366(62,025)  13(21)  505(790)  Клубно(В група) 
Фокшани (29.05.2022)  BG013920/2020  346630,506  29.05.2022 10:28:06  1224.410  33(50)  65,347(63,291)  13(21)  505(790)  Клубно(В група) 
Фокшани (29.05.2022)  BG021938/2020  346630,506  29.05.2022 10:58:01  1107.386  70(113)  138,614(143,038)  13(21)  505(790)  Клубно(В група) 
Фокшани (29.05.2022)  BG013904/2020  346630,506  29.05.2022 10:58:08  1106.975  71(114)  140,594(144,304)  13(21)  505(790)  Клубно(В група) 
Фокшани (29.05.2022)  BG021902/2020  346630,506  29.05.2022 10:59:43  1101.404  78(121)  154,455(153,165)  13(21)  505(790)  Клубно(В група) 
Фокшани (29.05.2022)  BG014000/2020  346630,506  29.05.2022 11:03:34  1088.093  89(133)  176,238(168,354)  13(21)  505(790)  Клубно(В група) 
Фокшани (29.05.2022)  BG021937/2020  346630,506  29.05.2022 11:03:57  1086.786  90(134)  178,218(169,62)  13(21)  505(790)  Клубно(В група) 
Фокшани (29.05.2022)  BG021906/2020  346630,506  29.05.2022 11:04:19  1085.537  91(135)  180,198(170,886)  13(21)  505(790)  Клубно(В група) 
Фокшани (29.05.2022)  BG021973/2020  346630,506  29.05.2022 11:06:15  1079.005  96(141)  190,099(178,481)  13(21)  505(790)  Клубно(В група) 
Фокшани (29.05.2022)  BG021944/2020  346630,506  29.05.2022 11:06:18  1078.838  98(143)  194,059(181,013)  13(21)  505(790)  Клубно(В група) 
Фокшани (29.05.2022)  BG018961/2021  346630,506  29.05.2022 11:14:36  1051.670  108(158)  213,861(200)  13(21)  505(790)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG019810/2021  551587,385  05.06.2022 15:16:07  917.604  11(257)  21,401(176,148)  14(47)  514(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG018960/2021  551587,385  05.06.2022 15:51:48  866.186  22(297)  42,802(203,564)  14(47)  514(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG021931/2020  551587,385  05.06.2022 16:15:41  834.874  38(329)  73,93(225,497)  14(47)  514(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG018919/2021  551587,385  05.06.2022 16:34:48  811.397  57(358)  110,895(245,374)  14(47)  514(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG021912/2020  551587,385  05.06.2022 16:54:33  788.489  70(381)  136,187(261,138)  14(47)  514(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG021991/2020  551587,385  05.06.2022 16:59:35  782.857  74(390)  143,969(267,306)  14(47)  514(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG021990/2020  551587,385  05.06.2022 17:01:22  780.879  76(393)  147,86(269,363)  14(47)  514(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG013925/2020  551587,385  05.06.2022 17:16:42  764.289  86(412)  167,315(282,385)  14(47)  514(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG021973/2020  551587,385  05.06.2022 17:19:55  760.897  89(416)  173,152(285,127)  14(47)  514(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG019814/2021  551587,385  05.06.2022 17:21:29  759.257  90(419)  175,097(287,183)  14(47)  514(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG021930/2020  551587,385  05.06.2022 17:26:30  754.050  93(422)  180,934(289,239)  14(47)  514(1459)  Клубно(Национално) 
Фокшани 2 (19.06.2022)  BG013945/2020  346615,13  19.06.2022 10:27:42  1126.471  21(27)  49,528(43,548)  15(21)  424(620)  Клубно(В група) 
Фокшани 2 (19.06.2022)  BG021929/2020  346615,13  19.06.2022 10:35:26  1098.855  34(48)  80,189(77,419)  15(21)  424(620)  Клубно(В група) 
Фокшани 2 (19.06.2022)  BG018954/2021  346615,13  19.06.2022 10:42:19  1075.386  48(76)  113,208(122,581)  15(21)  424(620)  Клубно(В група) 
Фокшани 2 (19.06.2022)  BG018960/2021  346615,13  19.06.2022 10:42:21  1075.276  50(78)  117,925(125,806)  15(21)  424(620)  Клубно(В група) 
Фокшани 2 (19.06.2022)  BG019810/2021  346615,13  19.06.2022 10:47:41  1057.776  66(109)  155,66(175,806)  15(21)  424(620)  Клубно(В група) 
Фокшани 2 (19.06.2022)  BG021902/2020  346615,13  19.06.2022 10:50:01  1050.295  76(121)  179,245(195,161)  15(21)  424(620)  Клубно(В група) 
Фокшани 2 (19.06.2022)  BG019814/2021  346615,13  19.06.2022 10:50:54  1047.492  80(132)  188,679(212,903)  15(21)  424(620)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG018960/2021  550884,733  26.06.2022 13:35:58  1099.643  1(294)  2,809(273,488)  11(37)  356(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG018984/2021  550884,733  26.06.2022 13:53:05  1063.314  6(308)  16,854(286,512)  11(37)  356(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  NL1680833/2020  550884,733  26.06.2022 13:54:08  1061.163  7(309)  19,663(287,442)  11(37)  356(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG019818/2021  550884,733  26.06.2022 14:15:34  1019.087  22(335)  61,798(311,628)  11(37)  356(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG018992/2021  550884,733  26.06.2022 14:18:56  1012.780  27(340)  75,843(316,279)  11(37)  356(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG021952/2020  550884,733  26.06.2022 14:26:51  998.251  40(356)  112,36(331,163)  11(37)  356(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG019857/2021  550884,733  26.06.2022 14:29:18  993.839  43(359)  120,787(333,953)  11(37)  356(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG021976/2020  550884,733  26.06.2022 14:34:55  983.869  49(368)  137,64(342,326)  11(37)  356(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG021906/2020  550884,733  26.06.2022 14:42:19  971.035  59(379)  165,73(352,558)  11(37)  356(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG021991/2020  550884,733  26.06.2022 14:49:02  959.674  69(392)  193,82(364,651)  11(37)  356(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG021931/2020  550884,733  26.06.2022 14:49:22  959.116  70(393)  196,629(365,581)  11(37)  356(1075)  Клубно(Национално) 
Текуч 2 (03.07.2022)  BG013928/2020  383121,644  03.07.2022 11:29:23  1051.426  28(28)  89,172(89,172)  12(12)  314(314)  Клубно(В група) 
Текуч 2 (03.07.2022)  BG019814/2021  383121,644  03.07.2022 11:29:35  1050.849  29(29)  92,357(92,357)  12(12)  314(314)  Клубно(В група) 
Текуч 2 (03.07.2022)  BG021937/2020  383121,644  03.07.2022 11:29:37  1050.751  30(30)  95,541(95,541)  12(12)  314(314)  Клубно(В група) 
Текуч 2 (03.07.2022)  NL1680833/2020  383121,644  03.07.2022 11:32:25  1042.743  41(41)  130,573(130,573)  12(12)  314(314)  Клубно(В група) 
Текуч 2 (03.07.2022)  BG019859/2021  383121,644  03.07.2022 11:32:48  1041.658  43(43)  136,943(136,943)  12(12)  314(314)  Клубно(В група) 
Текуч 2 (03.07.2022)  BG021973/2020  383121,644  03.07.2022 11:32:56  1041.281  44(44)  140,127(140,127)  12(12)  314(314)  Клубно(В група) 
Текуч 2 (03.07.2022)  BG021906/2020  383121,644  03.07.2022 11:32:57  1041.233  45(45)  143,312(143,312)  12(12)  314(314)  Клубно(В група) 
Текуч 2 (03.07.2022)  BG019827/2021  383121,644  03.07.2022 11:33:02  1040.998  46(46)  146,497(146,497)  12(12)  314(314)  Клубно(В група) 
Текуч 2 (03.07.2022)  BG019810/2021  383121,644  03.07.2022 11:33:10  1040.619  47(47)  149,682(149,682)  12(12)  314(314)  Клубно(В група) 
Текуч 2 (03.07.2022)  BG021931/2020  383121,644  03.07.2022 11:34:03  1038.129  52(52)  165,605(165,605)  12(12)  314(314)  Клубно(В група) 
Текуч 2 (03.07.2022)  BG021976/2020  383121,644  03.07.2022 11:35:09  1035.044  60(60)  191,083(191,083)  12(12)  314(314)  Клубно(В група) 
Текуч 2 (03.07.2022)  BG021990/2020  383121,644  03.07.2022 11:35:11  1034.952  61(61)  194,268(194,268)  12(12)  314(314)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 3 (10.07.2022)  BG018961/2021  550975,372  10.07.2022 12:54:39  1225.343  17(17)  59,441(59,441)  11(11)  286(286)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 3 (10.07.2022)  BG018919/2021  550975,372  10.07.2022 12:54:45  1225.070  18(18)  62,937(62,937)  11(11)  286(286)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 3 (10.07.2022)  BG013904/2020  550975,372  10.07.2022 12:54:45  1225.065  19(19)  66,434(66,434)  11(11)  286(286)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 3 (10.07.2022)  BG021956/2020  550975,372  10.07.2022 13:04:23  1199.381  31(31)  108,392(108,392)  11(11)  286(286)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 3 (10.07.2022)  NL1680833/2020  550975,372  10.07.2022 13:07:55  1190.225  37(37)  129,371(129,371)  11(11)  286(286)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 3 (10.07.2022)  BG013979/2020  550975,372  10.07.2022 13:08:00  1190.012  38(38)  132,867(132,867)  11(11)  286(286)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 3 (10.07.2022)  BG31964/2019  550975,372  10.07.2022 13:08:27  1188.856  39(39)  136,364(136,364)  11(11)  286(286)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 3 (10.07.2022)  BG019818/2021  550975,372  10.07.2022 13:08:29  1188.771  40(40)  139,86(139,86)  11(11)  286(286)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 3 (10.07.2022)  BG021932/2020  550975,372  10.07.2022 13:08:51  1187.831  42(42)  146,853(146,853)  11(11)  286(286)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 3 (10.07.2022)  BG021973/2020  550975,372  10.07.2022 13:11:34  1180.914  44(44)  153,846(153,846)  11(11)  286(286)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 3 (10.07.2022)  BG013949/2020  550975,372  10.07.2022 13:12:57  1177.424  46(46)  160,839(160,839)  11(11)  286(286)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 3 (10.07.2022)  NL1768560/2021  550975,372  10.07.2022 13:16:12  1169.303  54(54)  188,811(188,811)  11(11)  286(286)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ 3 (10.07.2022)  BG018966/2021  550975,372  10.07.2022 13:16:44  1167.981  58(58)  202,797(202,797)  11(11)  286(286)  Клубно(В група) 
Фокшани 3 (17.07.2022)  BG018960/2021  346603,075  17.07.2022 10:54:49  1100.967  29(29)  112,403(112,403)  7(7)  258(258)  Клубно(В група) 
Фокшани 3 (17.07.2022)  BG018919/2021  346603,075  17.07.2022 10:58:30  1088.236  44(44)  170,543(170,543)  7(7)  258(258)  Клубно(В група) 
Фокшани 3 (17.07.2022)  BG021976/2020  346603,075  17.07.2022 10:58:31  1088.178  45(45)  174,419(174,419)  7(7)  258(258)  Клубно(В група) 
Фокшани 3 (17.07.2022)  NL1768560/2021  346603,075  17.07.2022 10:58:32  1088.123  46(46)  178,295(178,295)  7(7)  258(258)  Клубно(В група) 
Фокшани 3 (17.07.2022)  BG019810/2021  346603,075  17.07.2022 10:58:34  1088.007  47(47)  182,171(182,171)  7(7)  258(258)  Клубно(В група) 
Русе - Млади (16.08.2022)  BG014825/2022  173967,525  16.08.2022 10:08:46  973.152  3(3)  7,979(7,979)  7(7)  376(376)  Клубно(В група) 
Русе - Млади (16.08.2022)  BG014826/2022  173967,525  16.08.2022 10:33:29  854.949  37(37)  98,404(98,404)  7(7)  376(376)  Клубно(В група) 
Русе - Млади (16.08.2022)  BG014803/2022  173967,525  16.08.2022 10:34:29  850.768  47(47)  125(125)  7(7)  376(376)  Клубно(В група) 
Тутракан-Млади (22.08.2022)  BE6015166/2022  225146,563  22.08.2022 10:57:20  948.653  4(4)  15,81(15,81)  10(10)  253(253)  Клубно(В група) 
Тутракан-Млади (22.08.2022)  BE6015125/2022  225146,563  22.08.2022 11:08:53  904.628  13(13)  51,383(51,383)  10(10)  253(253)  Клубно(В група) 
Тутракан-Млади (22.08.2022)  BG014803/2022  225146,563  22.08.2022 11:25:12  848.969  37(37)  146,245(146,245)  10(10)  253(253)  Клубно(В група) 
Тутракан-Млади (22.08.2022)  NL1720057/2022  225146,563  22.08.2022 11:26:16  845.567  38(38)  150,198(150,198)  10(10)  253(253)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Генерален майстор      2249,995  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Генерален майстор      10  2249,995  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019810/2021  Мъжки  691,597  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019810/2021  Мъжки  48  691,597  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG018960/2021  Мъжки  275,939  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  NL1680833/2020  Женски  313,004  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG021973/2020  Женски  13  423,412  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019810/2021  Мъжки  434,481  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  NL1680833/2020  Женски  438,724  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG021931/2020  Мъжки  16  479,259  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG021937/2020  Женски  17  506,719  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG018919/2021  Мъжки  10  513,817  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG021906/2020  Женски  20  647,411  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG021976/2020  Мъжки  19  666,276  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG021931/2020  Мъжки  861,496  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019810/2021  Мъжки  50  679,081  2022  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG018960/2021  Мъжки  35  275,939  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  NL1680833/2020  Женски  59  313,004  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG021973/2020  Женски  88  423,412  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019810/2021  Мъжки  51  434,481  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  NL1680833/2020  Женски  23  438,724  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG021931/2020  Мъжки  82  479,259  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG021937/2020  Женски  101  506,719  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG018919/2021  Мъжки  60  513,817  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG021906/2020  Женски  107  647,411  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG021976/2020  Мъжки  94  666,276  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG021931/2020  Мъжки  44  861,496  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  NL1680833/2020  Женски  567,331  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG018960/2021  Мъжки  618,187  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG019810/2021  Мъжки  699,405  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  NL1680833/2020  Женски  702,409  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG021973/2020  Женски  12  775,045  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG021931/2020  Мъжки  1296,739  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG021906/2020  Женски  11  1372,606  2022  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  NL1680833/2020  Женски  42  567,331  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG018960/2021  Мъжки  32  618,187  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG019810/2021  Мъжки  37  699,405  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  NL1680833/2020  Женски  24  702,409  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG021973/2020  Женски  57  775,045  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG021931/2020  Мъжки  37  1296,739  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG021906/2020  Женски  48  1372,606  2022  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG018960/2021  Мъжки  439,93  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019810/2021  Мъжки  530,827  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG018919/2021  Мъжки  11  705,331  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG018960/2021  Мъжки  68  439,93  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019810/2021  Мъжки  85  530,827  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG018919/2021  Мъжки  102  705,331  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG021973/2020  Женски  775,045  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG021973/2020  Женски  19  775,045  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      708,344  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      27  708,344  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      647,356  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      14  647,356  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      990,868  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      32  990,868  2022  Многогодишни  Една година  Национално