БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Кнежа спорт - 2005 - Кнежа

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Желязко К. Николов
Ширина/Дължина 43:17:47.10/27:42:04.20

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Сандово (25.04.2021)  BG11242/2019  145956,218  25.04.2021 12:07:29  1144.907  15(0)  9,398(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG027517/2020  145956,218  25.04.2021 12:07:30  1144.755  16(0)  10,025(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006149/2020  145956,218  25.04.2021 12:07:30  1144.737  17(0)  10,652(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006155/2020  145956,218  25.04.2021 12:08:14  1138.211  23(0)  14,411(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006157/2020  145956,218  25.04.2021 12:08:15  1138.060  24(0)  15,038(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11244/2019  145956,218  25.04.2021 12:09:04  1130.856  25(0)  15,664(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11216/2019  145956,218  25.04.2021 12:09:05  1130.716  26(0)  16,291(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006171/2020  145956,218  25.04.2021 12:09:06  1130.567  27(0)  16,917(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG22061/2017  145956,218  25.04.2021 12:09:26  1127.658  33(0)  20,677(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG22002/2017  145956,218  25.04.2021 12:09:55  1123.457  39(0)  24,436(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006138/2020  145956,218  25.04.2021 12:09:58  1123.025  41(0)  25,689(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11243/2019  145956,218  25.04.2021 12:10:10  1121.300  49(0)  30,702(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006170/2020  145956,218  25.04.2021 12:10:12  1121.016  51(0)  31,955(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG69369/2018  145956,218  25.04.2021 12:11:02  1113.889  65(0)  40,727(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG027525/2020  145956,218  25.04.2021 12:11:03  1113.745  67(0)  41,98(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006133/2020  145956,218  25.04.2021 12:11:29  1110.077  79(0)  49,499(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006164/2020  145956,218  25.04.2021 12:12:33  1101.141  116(0)  72,682(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006197/2020  145956,218  25.04.2021 12:12:37  1100.585  118(0)  73,935(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  FR314064/2019  145956,218  25.04.2021 12:12:54  1098.241  122(0)  76,441(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11241/2019  145956,218  25.04.2021 12:12:55  1098.100  123(0)  77,068(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006105/2020  145956,218  25.04.2021 12:12:57  1097.828  124(0)  77,694(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006125/2020  145956,218  25.04.2021 12:13:10  1096.039  126(0)  78,947(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG14563/2018  145956,218  25.04.2021 12:14:07  1088.275  148(0)  92,732(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006137/2020  145956,218  25.04.2021 12:14:10  1087.870  149(0)  93,358(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG14564/2018  145956,218  25.04.2021 12:14:13  1087.464  153(0)  95,865(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG14502/2018  145956,218  25.04.2021 12:14:15  1087.197  154(0)  96,491(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11224/2019  145956,218  25.04.2021 12:14:30  1085.176  156(0)  97,744(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11291/2019  145956,218  25.04.2021 12:14:31  1085.039  157(0)  98,371(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG69366/2018  145956,218  25.04.2021 12:14:33  1084.773  158(0)  98,997(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11226/2019  145956,218  25.04.2021 12:14:36  1084.370  160(0)  100,251(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG027502/2020  145956,218  25.04.2021 12:14:37  1084.233  161(0)  100,877(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006193/2020  145956,218  25.04.2021 12:14:46  1083.026  166(0)  104,01(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11215/2019  145956,218  25.04.2021 12:16:02  1072.947  205(0)  128,446(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG14514/2018  145956,218  25.04.2021 12:16:14  1071.372  209(0)  130,952(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006180/2020  145956,218  25.04.2021 12:16:40  1067.970  220(0)  137,845(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006134/2020  145956,218  25.04.2021 12:17:33  1061.114  240(0)  150,376(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG027522/2020  145956,218  25.04.2021 12:17:34  1060.983  241(0)  151,003(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG006108/2020  145956,218  25.04.2021 12:19:28  1046.529  288(0)  180,451(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Сандово (25.04.2021)  BG11199/2019  145956,218  25.04.2021 12:20:20  1040.071  315(0)  197,368(0)  27(27)  1596(1596)  Клубно(Клубно) 
Фокшани (02.05.2021)  BG69369/2018  253503,913  02.05.2021 11:54:39  1015.437  12(12)  7,609(7,609)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11215/2019  253503,913  02.05.2021 11:55:09  1013.408  14(14)  8,878(8,878)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG14578/2018  253503,913  02.05.2021 11:59:37  995.628  22(22)  13,951(13,951)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG027555/2020  253503,913  02.05.2021 11:59:39  995.499  23(23)  14,585(14,585)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG14563/2018  253503,913  02.05.2021 12:00:23  992.642  25(25)  15,853(15,853)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11244/2019  253503,913  02.05.2021 12:02:34  984.225  31(31)  19,658(19,658)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11239/2019  253503,913  02.05.2021 12:15:21  937.688  73(73)  46,29(46,29)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11243/2019  253503,913  02.05.2021 12:31:14  885.656  119(119)  75,46(75,46)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11216/2019  253503,913  02.05.2021 12:31:17  885.501  120(120)  76,094(76,094)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11242/2019  253503,913  02.05.2021 12:31:17  885.495  121(121)  76,728(76,728)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG006137/2020  253503,913  02.05.2021 12:40:29  857.931  158(158)  100,19(100,19)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG11225/2019  253503,913  02.05.2021 12:42:17  852.736  165(165)  104,629(104,629)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG14502/2018  253503,913  02.05.2021 12:49:30  832.525  200(200)  126,823(126,823)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG69366/2018  253503,913  02.05.2021 13:02:13  799.150  248(248)  157,261(157,261)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Фокшани (02.05.2021)  BG14514/2018  253503,913  02.05.2021 13:16:13  765.371  291(291)  184,528(184,528)  28(28)  1577(1577)  Клубно(В група) 
Орбени (09.05.2021)  FR314064/2019  341533,527  09.05.2021 12:34:08  1398.965  9(0)  8,467(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11216/2019  341533,527  09.05.2021 12:35:22  1391.929  24(0)  22,578(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006137/2020  341533,527  09.05.2021 12:35:23  1391.839  25(0)  23,518(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11243/2019  341533,527  09.05.2021 12:35:24  1391.742  26(0)  24,459(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG69366/2018  341533,527  09.05.2021 12:35:25  1391.646  27(0)  25,4(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006154/2020  341533,527  09.05.2021 12:35:32  1390.988  31(0)  29,163(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG14578/2018  341533,527  09.05.2021 12:35:34  1390.796  32(0)  30,103(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11241/2019  341533,527  09.05.2021 12:35:45  1389.760  34(0)  31,985(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11239/2019  341533,527  09.05.2021 12:35:48  1389.477  35(0)  32,926(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006193/2020  341533,527  09.05.2021 12:35:48  1389.466  36(0)  33,866(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG14514/2018  341533,527  09.05.2021 12:35:48  1389.460  37(0)  34,807(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006109/2020  341533,527  09.05.2021 12:35:50  1389.291  38(0)  35,748(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11242/2019  341533,527  09.05.2021 12:35:54  1388.912  39(0)  36,689(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006172/2020  341533,527  09.05.2021 12:36:38  1384.784  41(0)  38,57(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006115/2020  341533,527  09.05.2021 12:37:45  1378.541  47(0)  44,214(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG14502/2018  341533,527  09.05.2021 12:38:23  1375.028  57(0)  53,622(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11199/2019  341533,527  09.05.2021 12:38:31  1374.286  58(0)  54,563(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11178/2019  341533,527  09.05.2021 12:38:51  1372.447  59(0)  55,503(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG14563/2018  341533,527  09.05.2021 12:42:49  1350.912  93(0)  87,488(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG11291/2019  341533,527  09.05.2021 12:42:56  1350.292  99(0)  93,133(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006129/2020  341533,527  09.05.2021 12:44:05  1344.181  117(0)  110,066(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Орбени (09.05.2021)  BG006184/2020  341533,527  09.05.2021 12:44:43  1340.835  126(0)  118,532(0)  30(30)  1063(1063)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG14502/2018  362829,2  15.05.2021 11:09:36  1297.672  3(0)  2,725(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006192/2020  362829,2  15.05.2021 11:09:53  1296.360  4(0)  3,633(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG22061/2017  362829,2  15.05.2021 11:11:14  1290.137  6(0)  5,45(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11241/2019  362829,2  15.05.2021 11:11:50  1287.391  16(0)  14,532(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG027517/2020  362829,2  15.05.2021 11:11:50  1287.382  17(0)  15,441(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11242/2019  362829,2  15.05.2021 11:11:53  1287.162  18(0)  16,349(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG69366/2018  362829,2  15.05.2021 11:12:03  1286.400  20(0)  18,165(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG14564/2018  362829,2  15.05.2021 11:12:09  1285.944  21(0)  19,074(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG027555/2020  362829,2  15.05.2021 11:12:18  1285.261  23(0)  20,89(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11291/2019  362829,2  15.05.2021 11:13:58  1277.716  31(0)  28,156(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006138/2020  362829,2  15.05.2021 11:14:00  1277.568  32(0)  29,064(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006109/2020  362829,2  15.05.2021 11:14:15  1276.444  33(0)  29,973(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006183/2020  362829,2  15.05.2021 11:14:42  1274.426  39(0)  35,422(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11224/2019  362829,2  15.05.2021 11:14:44  1274.279  41(0)  37,239(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG027525/2020  362829,2  15.05.2021 11:14:45  1274.203  42(0)  38,147(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11239/2019  362829,2  15.05.2021 11:14:45  1274.194  43(0)  39,055(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11243/2019  362829,2  15.05.2021 11:14:47  1274.055  44(0)  39,964(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006154/2020  362829,2  15.05.2021 11:14:47  1274.046  45(0)  40,872(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006193/2020  362829,2  15.05.2021 11:14:50  1273.831  46(0)  41,78(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006115/2020  362829,2  15.05.2021 11:14:50  1273.822  47(0)  42,688(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11199/2019  362829,2  15.05.2021 11:14:52  1273.679  48(0)  43,597(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006137/2020  362829,2  15.05.2021 11:15:55  1269.002  56(0)  50,863(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG14514/2018  362829,2  15.05.2021 11:16:18  1267.304  62(0)  56,312(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11244/2019  362829,2  15.05.2021 11:16:48  1265.095  66(0)  59,946(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006172/2020  362829,2  15.05.2021 11:17:00  1264.213  67(0)  60,854(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006134/2020  362829,2  15.05.2021 11:17:36  1261.576  73(0)  66,303(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006117/2020  362829,2  15.05.2021 11:17:39  1261.357  74(0)  67,212(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11178/2019  362829,2  15.05.2021 11:17:41  1261.212  75(0)  68,12(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11226/2019  362829,2  15.05.2021 11:18:34  1257.348  81(0)  73,569(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006184/2020  362829,2  15.05.2021 11:18:35  1257.278  82(0)  74,478(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006133/2020  362829,2  15.05.2021 11:19:25  1253.655  90(0)  81,744(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11216/2019  362829,2  15.05.2021 11:19:25  1253.651  91(0)  82,652(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG14563/2018  362829,2  15.05.2021 11:19:42  1252.431  93(0)  84,469(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG14578/2018  362829,2  15.05.2021 11:21:48  1243.417  111(0)  100,817(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006149/2020  362829,2  15.05.2021 11:21:48  1243.409  112(0)  101,726(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006180/2020  362829,2  15.05.2021 11:21:50  1243.277  114(0)  103,542(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11215/2019  362829,2  15.05.2021 11:22:47  1239.243  122(0)  110,808(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11266/2019  362829,2  15.05.2021 11:23:07  1237.831  126(0)  114,441(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11225/2019  362829,2  15.05.2021 11:23:07  1237.826  127(0)  115,35(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG027501/2020  362829,2  15.05.2021 11:24:18  1232.855  133(0)  120,799(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG11238/2019  362829,2  15.05.2021 11:26:37  1223.225  176(0)  159,855(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006125/2020  362829,2  15.05.2021 11:26:40  1223.018  177(0)  160,763(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 
Лом (15.05.2021)  BG006166/2020  362829,2  15.05.2021 11:29:04  1213.204  213(0)  193,46(0)  26(26)  1101(1101)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11242/2019  Женски  351,634  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11216/2019  Женски  436,656  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11243/2019  Женски  462,247  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69366/2018  Мъжки  564,046  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11242/2019  Женски  351,634  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11216/2019  Женски  436,656  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11243/2019  Женски  462,247  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69366/2018  Мъжки  564,046  2021  Многогодишни  Две години  Национално