БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Кнежа спорт - 2005 - Кнежа

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Кнежа спорт - 2005
Гълъбовъди Борислав Паунов
Ширина/Дължина 43:42:37.60/23:49:53.00

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Турну Северин (07.05.2023)  BG015788/2022  139462,533  07.05.2023 09:29:10  1170.312  34(35)  46,575(30,514)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG59723/2020  139462,533  07.05.2023 09:35:20  1112.736  64(70)  87,671(61,029)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG54748/2022  139462,533  07.05.2023 09:41:44  1058.676  120(135)  164,384(117,698)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG46331/2021  139462,533  07.05.2023 09:41:48  1058.138  121(136)  165,753(118,57)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG46325/2021  139462,533  07.05.2023 09:43:00  1048.590  130(149)  178,082(129,904)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG54758/2022  139462,533  07.05.2023 09:44:13  1039.082  141(161)  193,151(140,366)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG015768/2022  139462,533  07.05.2023 09:44:16  1038.696  142(162)  194,521(141,238)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG015785/2022  139462,533  07.05.2023 09:44:17  1038.572  143(163)  195,89(142,11)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG10681/2020  139462,533  07.05.2023 09:45:12  1031.528  151(172)  206,849(149,956)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG54744/2022  139462,533  07.05.2023 09:45:16  1031.017  153(174)  209,589(151,7)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG46328/2021  139462,533  07.05.2023 09:47:24  1015.011  179(212)  245,205(184,83)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Гъмзово-Видин-2 (21.05.2023)  BG46331/2021  95230,234  21.05.2023 08:41:06  1339.384  66(0)  201,835(0)  11(14)  327(417)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2 (28.05.2023)  BG54757/2022  139399,713  28.05.2023 08:32:51  1355.369  5(0)  14,925(0)  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2 (28.05.2023)  BG46328/2021  139399,713  28.05.2023 08:33:07  1351.860  6(0)  17,91(0)  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2 (28.05.2023)  BG54745/2022  139399,713  28.05.2023 08:33:21  1348.812  7(0)  20,896(0)  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2 (28.05.2023)  BG015786/2022  139399,713  28.05.2023 08:36:37  1307.481  65(0)  194,03(0)  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2 (28.05.2023)  BG46325/2021  139399,713  28.05.2023 08:36:40  1306.868  66(0)  197,015(0)  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2 (28.05.2023)  BG015770/2022  139399,713  28.05.2023 08:36:45  1305.852  67(0)  200(0)  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Моравица (03.06.2023)  BG015783/2022  268445,734  03.06.2023 10:45:34  1190.093  17(17)  63,91(63,91)  10(10)  266(266)  Клубно(В група) 
Моравица (03.06.2023)  BG10684/2020  268445,734  03.06.2023 10:47:06  1182.060  20(20)  75,188(75,188)  10(10)  266(266)  Клубно(В група) 
Моравица (03.06.2023)  BG015780/2022  268445,734  03.06.2023 10:47:12  1181.539  21(21)  78,947(78,947)  10(10)  266(266)  Клубно(В група) 
Моравица (03.06.2023)  BG46332/2021  268445,734  03.06.2023 10:50:12  1166.141  22(22)  82,707(82,707)  10(10)  266(266)  Клубно(В група) 
Моравица (03.06.2023)  BG59723/2020  268445,734  03.06.2023 11:00:18  1117.127  32(32)  120,301(120,301)  10(10)  266(266)  Клубно(В група) 
Моравица (03.06.2023)  BG64610/2021  268445,734  03.06.2023 11:33:20  982.120  43(43)  161,654(161,654)  10(10)  266(266)  Клубно(В група) 
Моравица (03.06.2023)  BG015771/2022  268445,734  03.06.2023 11:33:48  980.445  44(44)  165,414(165,414)  10(10)  266(266)  Клубно(В група) 
Моравица (03.06.2023)  BG54747/2022  268445,734  03.06.2023 11:39:06  961.826  49(49)  184,211(184,211)  10(10)  266(266)  Клубно(В група) 
Брегово-Видин (11.06.2023)  BG015770/2022  105409,137  11.06.2023 07:36:40  1581.129  1(1)  4,975(4,975)  10(10)  201(201)  Клубно(В група) 
Брегово-Видин (11.06.2023)  BG46331/2021  105409,137  11.06.2023 07:39:35  1514.869  2(2)  9,95(9,95)  10(10)  201(201)  Клубно(В група) 
Брегово-Видин (11.06.2023)  BG46328/2021  105409,137  11.06.2023 07:39:38  1513.781  3(3)  14,925(14,925)  10(10)  201(201)  Клубно(В група) 
Брегово-Видин (11.06.2023)  BG54757/2022  105409,137  11.06.2023 07:41:09  1481.506  7(7)  34,826(34,826)  10(10)  201(201)  Клубно(В група) 
Брегово-Видин (11.06.2023)  BG015768/2022  105409,137  11.06.2023 07:41:41  1470.490  8(8)  39,801(39,801)  10(10)  201(201)  Клубно(В група) 
Брегово-Видин (11.06.2023)  BG54747/2022  105409,137  11.06.2023 07:41:55  1465.705  9(9)  44,776(44,776)  10(10)  201(201)  Клубно(В група) 
Брегово-Видин (11.06.2023)  BG54744/2022  105409,137  11.06.2023 07:44:17  1419.021  15(15)  74,627(74,627)  10(10)  201(201)  Клубно(В група) 
Брегово-Видин (11.06.2023)  BG015783/2022  105409,137  11.06.2023 07:44:34  1413.616  17(17)  84,577(84,577)  10(10)  201(201)  Клубно(В група) 
Брегово-Видин (11.06.2023)  BG015780/2022  105409,137  11.06.2023 07:45:04  1404.201  22(22)  109,453(109,453)  10(10)  201(201)  Клубно(В група) 
Брегово-Видин (11.06.2023)  BG46332/2021  105409,137  11.06.2023 07:46:21  1380.604  32(32)  159,204(159,204)  10(10)  201(201)  Клубно(В група) 
Вардим (06.08.2023)  BG24236/2023  134180,201  06.08.2023 08:48:14  1007.109  80(80)  120,12(120,12)  15(15)  666(666)  Клубно(Национално) 
Вардим (06.08.2023)  BG24223/2023  134180,201  06.08.2023 08:48:19  1006.475  82(82)  123,123(123,123)  15(15)  666(666)  Клубно(Национално) 
Вардим (06.08.2023)  BG24232/2023  134180,201  06.08.2023 08:48:34  1004.591  83(83)  124,625(124,625)  15(15)  666(666)  Клубно(Национално) 
Вардим (06.08.2023)  BG24216/2023  134180,201  06.08.2023 08:49:06  1000.598  84(84)  126,126(126,126)  15(15)  666(666)  Клубно(Национално) 
Вардим (06.08.2023)  BG24234/2023  134180,201  06.08.2023 08:51:24  983.726  98(98)  147,147(147,147)  15(15)  666(666)  Клубно(Национално) 
Вардим (06.08.2023)  BG24221/2023  134180,201  06.08.2023 08:51:28  983.243  99(99)  148,649(148,649)  15(15)  666(666)  Клубно(Национално) 
Вардим (06.08.2023)  BG24231/2023  134180,201  06.08.2023 08:51:54  980.133  101(101)  151,652(151,652)  15(15)  666(666)  Клубно(Национално) 
Вардим (06.08.2023)  BG24206/2023  134180,201  06.08.2023 08:56:37  947.487  114(114)  171,171(171,171)  15(15)  666(666)  Клубно(Национално) 
Вардим (06.08.2023)  BG24237/2023  134180,201  06.08.2023 09:00:48  920.303  116(116)  174,174(174,174)  15(15)  666(666)  Клубно(Национално) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG24237/2023  227834,111  28.08.2023 09:34:38  1383.891  16(0)  28,369(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG24235/2023  227834,111  28.08.2023 09:40:47  1334.056  67(0)  118,794(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG24227/2023  227834,111  28.08.2023 09:40:54  1333.143  70(0)  124,113(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG24206/2023  227834,111  28.08.2023 09:41:19  1329.898  75(0)  132,979(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG24229/2023  227834,111  28.08.2023 09:41:47  1326.290  80(0)  141,844(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG24215/2023  227834,111  28.08.2023 09:41:48  1326.159  81(0)  143,617(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG24216/2023  227834,111  28.08.2023 09:41:51  1325.773  82(0)  145,39(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG24220/2023  227834,111  28.08.2023 09:41:52  1325.642  83(0)  147,163(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво