БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Кнежа спорт - 2005 - Кнежа

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Кнежа спорт - 2005
Гълъбовъди Иван Бонов
Ширина/Дължина 43:09:22.20/23:55:22.60

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Турну Северин (07.05.2023)  BG015253/2022  194139,828  07.05.2023 10:10:29  1209.722  16(16)  21,918(13,949)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG015242/2022  194139,828  07.05.2023 10:12:53  1191.897  25(25)  34,247(21,796)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG015203/2022  194139,828  07.05.2023 10:19:09  1147.738  45(48)  61,644(41,848)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG019276/2021  194139,828  07.05.2023 10:27:11  1095.702  82(92)  112,329(80,209)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG019219/2021  194139,828  07.05.2023 10:27:12  1095.597  83(93)  113,699(81,081)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG019447/2020  235005,572  14.05.2023 18:17:01  347.119  52(0)  111,349(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG019276/2021  235005,572  15.05.2023 09:00:13  206.106  74(0)  158,458(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Вардим (06.08.2023)  BG008469/2023  135780,561  06.08.2023 08:56:25  960.143  107(107)  160,661(160,661)  15(15)  666(666)  Клубно(Национално) 
Вардим (06.08.2023)  BG008410/2023  135780,561  06.08.2023 08:57:05  955.643  111(111)  166,667(166,667)  15(15)  666(666)  Клубно(Национално) 
Русе - Млади (14.08.2023)  BG008459/2023  175853,209  14.08.2023 09:04:51  1257.442  43(0)  71,906(0)  18(18)  598(598)  Клубно(Клубно) 
Русе - Млади (14.08.2023)  BG008449/2023  175853,209  14.08.2023 09:04:52  1257.289  44(0)  73,579(0)  18(18)  598(598)  Клубно(Клубно) 
Русе - Млади (14.08.2023)  BG008475/2023  175853,209  14.08.2023 09:05:44  1249.552  73(0)  122,074(0)  18(18)  598(598)  Клубно(Клубно) 
Русе - Млади (14.08.2023)  BG008448/2023  175853,209  14.08.2023 09:08:50  1222.621  119(0)  198,997(0)  18(18)  598(598)  Клубно(Клубно) 
Русе - Млади (14.08.2023)  BG008464/2023  175853,209  14.08.2023 09:08:50  1222.621  120(0)  200,669(0)  18(18)  598(598)  Клубно(Клубно) 
Бръшлен - Млади (21.08.2023)  BG008448/2023  216995,158  21.08.2023 10:18:35  1040.330  102(0)  178,01(0)  17(17)  573(573)  Клубно(Клубно) 
Слобозия - Млади (05.09.2023)  BG008448/2023  310444,994  05.09.2023 10:43:39  1388.084  39(0)  86,283(0)  15(15)  452(452)  Клубно(Клубно) 
Слобозия - Млади (05.09.2023)  BG008458/2023  310444,994  05.09.2023 10:43:40  1387.979  40(0)  88,496(0)  15(15)  452(452)  Клубно(Клубно) 
Слобозия - Млади (05.09.2023)  BG008484/2023  310444,994  05.09.2023 10:46:34  1370.213  70(0)  154,867(0)  15(15)  452(452)  Клубно(Клубно) 
Слобозия - Млади (05.09.2023)  BG008420/2023  310444,994  05.09.2023 10:46:35  1370.116  71(0)  157,08(0)  15(15)  452(452)  Клубно(Клубно) 
Слобозия - Млади (05.09.2023)  BG008465/2023  310444,994  05.09.2023 10:46:41  1369.512  73(0)  161,504(0)  15(15)  452(452)  Клубно(Клубно) 
Слобозия - Млади (05.09.2023)  BG008450/2023  310444,994  05.09.2023 10:46:43  1369.306  75(0)  165,929(0)  15(15)  452(452)  Клубно(Клубно) 
Лануриле - Млади (11.09.2023)  BG008424/2023  371829,655  11.09.2023 12:19:27  1221.316  86(0)  186,957(0)  15(15)  460(460)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория F - млади гълъби  BG008448/2023  Неуточнен  96  463,29  2023  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG008448/2023  Неуточнен  148  463,29  2023  Млади гълъби  Една година  Национално