БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Кнежа спорт - 2005 - Кнежа

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Кнежа спорт - 2005
Гълъбовъди Веселин Мил. Тодоров
Ширина/Дължина 43:29:57.10/23:46:14.20

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Гъмзово Видин (30.04.2023)  BG019050/2021  103994,669  30.04.2023 09:15:46  1372.559  52(71)  69,426(72,895)  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Гъмзово Видин (30.04.2023)  BG019099/2021  103994,669  30.04.2023 09:18:11  1330.144  139(175)  185,581(179,671)  13(18)  749(974)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG013071/2022  155252,922  07.05.2023 09:48:27  1121.365  62(66)  84,932(57,541)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG021379/2020  155252,922  07.05.2023 09:49:31  1112.789  63(69)  86,301(60,157)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG48602/2021  155252,922  07.05.2023 09:50:13  1107.233  67(73)  91,781(63,644)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG31048/2019  155252,922  07.05.2023 09:53:40  1080.644  97(110)  132,877(95,902)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG021363/2020  155252,922  07.05.2023 09:53:43  1080.268  98(111)  134,247(96,774)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Турну Северин (07.05.2023)  BG019091/2021  155252,922  07.05.2023 09:58:41  1044.187  133(153)  182,192(133,391)  14(24)  730(1147)  Клубно(В група) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG021374/2020  196353,072  14.05.2023 11:12:52  776.507  5(0)  10,707(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG019197/2021  196353,072  14.05.2023 14:07:12  459.628  41(0)  87,794(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG021363/2020  196353,072  14.05.2023 16:47:52  334.009  58(0)  124,197(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Мехадиа (14.05.2023)  BG021372/2021  196353,072  14.05.2023 19:22:31  264.443  67(0)  143,469(0)  10(12)  467(578)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2 (28.05.2023)  BG31048/2019  155195,303  28.05.2023 08:46:29  1332.343  15(0)  44,776(0)  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Турну Северин - 2 (28.05.2023)  BG021369/2020  155195,303  28.05.2023 08:48:04  1314.468  53(0)  158,209(0)  11(11)  335(335)  Клубно(Клубно) 
Русе - Млади (14.08.2023)  BG007670/2023  175954,787  14.08.2023 09:08:03  1230.023  106(0)  177,258(0)  18(18)  598(598)  Клубно(Клубно) 
Русе - Млади (14.08.2023)  BG007691/2023  175954,787  14.08.2023 09:08:06  1229.593  107(0)  178,93(0)  18(18)  598(598)  Клубно(Клубно) 
Бръшлен - Млади (21.08.2023)  BG007691/2023  214993,655  21.08.2023 10:19:28  1026.384  115(0)  200,698(0)  17(17)  573(573)  Клубно(Клубно) 
Тутракан-Млади (28.08.2023)  BG008395/2023  237801,426  28.08.2023 09:50:31  1317.335  91(0)  161,348(0)  17(17)  564(564)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво