БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Кнежа спорт - 2005 - Кнежа

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Средногорие
Гълъбовъди Асен Николов
Ширина/Дължина 42:42:16.78/24:04:54.50

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Мъглиж (14.05.2023)  BG35387/2020  120585,631  14.05.2023 08:58:58  1355.397  3(3)  6,912(6,912)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018003/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:00  1354.895  5(5)  11,521(11,521)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG028243/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:29  1347.581  19(19)  43,779(43,779)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018029/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:32  1346.829  24(24)  55,3(55,3)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG015304/2021  120585,631  14.05.2023 08:59:40  1344.816  35(35)  80,645(80,645)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG028244/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:41  1344.576  37(37)  85,253(85,253)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018071/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:42  1344.321  39(39)  89,862(89,862)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018026/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:42  1344.321  40(40)  92,166(92,166)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018065/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:43  1344.067  42(42)  96,774(96,774)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG015324/2021  120585,631  14.05.2023 08:59:44  1343.827  44(44)  101,382(101,382)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018021/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:47  1343.079  46(46)  105,991(105,991)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG015292/2021  120585,631  14.05.2023 08:59:48  1342.824  47(47)  108,295(108,295)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018036/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:50  1342.331  48(48)  110,599(110,599)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG028252/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:50  1342.331  49(49)  112,903(112,903)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG35375/2020  120585,631  14.05.2023 08:59:51  1342.077  51(51)  117,512(117,512)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018048/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:51  1342.077  52(52)  119,816(119,816)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018037/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:52  1341.823  53(53)  122,12(122,12)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG35320/2020  120585,631  14.05.2023 08:59:52  1341.823  54(54)  124,424(124,424)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018024/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:53  1341.584  56(56)  129,032(129,032)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG028272/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:54  1341.331  59(59)  135,945(135,945)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG028250/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:55  1341.077  61(61)  140,553(140,553)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018059/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:57  1340.585  65(65)  149,77(149,77)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018045/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:58  1340.332  66(66)  152,074(152,074)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018027/2022  120585,631  14.05.2023 08:59:58  1340.332  67(67)  154,378(154,378)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018079/2022  120585,631  14.05.2023 09:00:00  1339.840  73(73)  168,203(168,203)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018047/2022  120585,631  14.05.2023 09:00:00  1339.840  74(74)  170,507(170,507)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG015329/2021  120585,631  14.05.2023 09:00:03  1339.096  79(79)  182,028(182,028)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018031/2022  120585,631  14.05.2023 09:00:03  1339.096  80(80)  184,332(184,332)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018030/2022  120585,631  14.05.2023 09:00:05  1338.606  86(86)  198,157(198,157)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Мъглиж (14.05.2023)  BG018057/2022  120585,631  14.05.2023 09:00:05  1338.606  87(87)  200,461(200,461)  7(7)  434(434)  Клубно(Национално) 
Шивачево (21.05.2023)  BG35379/2020  160137,943  21.05.2023 08:51:04  1441.814  8(0)  19,37(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG015350/2021  160137,943  21.05.2023 08:54:24  1399.807  14(0)  33,898(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG018034/2022  160137,943  21.05.2023 08:54:25  1399.599  15(0)  36,32(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG018080/2022  160137,943  21.05.2023 08:54:26  1399.404  16(0)  38,741(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG015332/2021  160137,943  21.05.2023 08:54:28  1398.988  17(0)  41,162(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG018024/2022  160137,943  21.05.2023 08:54:29  1398.792  19(0)  46,005(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG015352/2021  160137,943  21.05.2023 08:54:29  1398.792  20(0)  48,426(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG018079/2022  160137,943  21.05.2023 08:54:30  1398.585  21(0)  50,847(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG018036/2022  160137,943  21.05.2023 08:54:31  1398.377  22(0)  53,269(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG018057/2022  160137,943  21.05.2023 08:54:34  1397.767  25(0)  60,533(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG018072/2022  160137,943  21.05.2023 08:54:41  1396.353  29(0)  70,218(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG028245/2022  160137,943  21.05.2023 08:54:42  1396.146  30(0)  72,639(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG018053/2022  160137,943  21.05.2023 08:54:42  1396.146  31(0)  75,061(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG015321/2021  160137,943  21.05.2023 08:54:47  1395.136  34(0)  82,324(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG018021/2022  160137,943  21.05.2023 08:54:58  1392.904  39(0)  94,431(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG018061/2022  160137,943  21.05.2023 08:54:59  1392.710  41(0)  99,274(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG018067/2022  160137,943  21.05.2023 08:54:59  1392.710  42(0)  101,695(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG015329/2021  160137,943  21.05.2023 08:55:01  1392.298  43(0)  104,116(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG028251/2022  160137,943  21.05.2023 08:55:03  1391.899  44(0)  106,538(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG028244/2022  160137,943  21.05.2023 08:55:07  1391.089  52(0)  125,908(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG018051/2022  160137,943  21.05.2023 08:55:08  1390.895  55(0)  133,172(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG018047/2022  160137,943  21.05.2023 08:55:08  1390.895  56(0)  135,593(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG018059/2022  160137,943  21.05.2023 08:55:09  1390.690  58(0)  140,436(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG028264/2022  160137,943  21.05.2023 08:55:19  1388.676  74(0)  179,177(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Шивачево (21.05.2023)  BG018042/2022  160137,943  21.05.2023 08:55:19  1388.676  75(0)  181,598(0)  9(9)  413(413)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (29.05.2023)  BG015293/2021  187067,757  29.05.2023 08:33:15  1305.883  1(0)  2,577(0)  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (29.05.2023)  BG015332/2021  187067,757  29.05.2023 08:33:16  1305.728  2(0)  5,155(0)  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (29.05.2023)  BG018055/2022  187067,757  29.05.2023 08:33:25  1304.362  3(0)  7,732(0)  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (29.05.2023)  BG028245/2022  187067,757  29.05.2023 08:33:29  1303.763  4(0)  10,309(0)  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (29.05.2023)  BG018078/2022  187067,757  29.05.2023 08:33:31  1303.454  5(0)  12,887(0)  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (29.05.2023)  BG018034/2022  187067,757  29.05.2023 08:33:34  1303.000  6(0)  15,464(0)  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (29.05.2023)  BG018048/2022  187067,757  29.05.2023 08:52:57  1148.007  68(0)  175,258(0)  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (29.05.2023)  BG018026/2022  187067,757  29.05.2023 08:53:10  1146.480  75(0)  193,299(0)  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Крушаре (29.05.2023)  BG018045/2022  187067,757  29.05.2023 08:53:14  1146.017  78(0)  201,031(0)  8(8)  388(388)  Клубно(Клубно) 
Драганци (05.06.2023)  BG018074/2022  238288,155  05.06.2023 09:37:03  1273.928  2(90)  5,495(86,705)  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци (05.06.2023)  BG018027/2022  238288,155  05.06.2023 09:39:39  1256.463  17(135)  46,703(130,058)  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци (05.06.2023)  BG018053/2022  238288,155  05.06.2023 09:39:40  1256.350  18(136)  49,451(131,021)  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци (05.06.2023)  BG018054/2022  238288,155  05.06.2023 09:39:42  1256.132  19(137)  52,198(131,985)  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци (05.06.2023)  BG018080/2022  238288,155  05.06.2023 09:41:54  1241.731  37(174)  101,648(167,63)  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци (05.06.2023)  BG018055/2022  238288,155  05.06.2023 09:47:15  1208.051  39(223)  107,143(214,836)  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци (05.06.2023)  BG015321/2021  238288,155  05.06.2023 09:50:02  1191.244  43(254)  118,132(244,701)  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци (05.06.2023)  BG015293/2021  238288,155  05.06.2023 09:50:44  1187.090  51(268)  140,11(258,189)  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Драганци (05.06.2023)  BG028244/2022  238288,155  05.06.2023 09:51:08  1184.729  63(280)  173,077(269,75)  8(35)  364(1038)  Клубно(В група) 
Бургас (11.06.2023)  BG35387/2020  273189,562  11.06.2023 09:21:21  1356.789  1(1)  3,472(0,999)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG018051/2022  273189,562  11.06.2023 09:33:39  1278.678  15(44)  52,083(43,956)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG018003/2022  273189,562  11.06.2023 09:33:45  1278.080  16(45)  55,556(44,955)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG018071/2022  273189,562  11.06.2023 09:35:47  1266.038  26(85)  90,278(84,915)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG018055/2022  273189,562  11.06.2023 09:35:49  1265.839  27(86)  93,75(85,914)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG35320/2020  273189,562  11.06.2023 09:38:56  1247.823  34(125)  118,056(124,875)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG018024/2022  273189,562  11.06.2023 09:38:56  1247.823  35(126)  121,528(125,874)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG018080/2022  273189,562  11.06.2023 09:38:57  1247.726  36(127)  125(126,873)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG018059/2022  273189,562  11.06.2023 09:39:03  1247.156  37(132)  128,472(131,868)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG015328/2021  273189,562  11.06.2023 09:39:08  1246.684  39(135)  135,417(134,865)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG018070/2022  273189,562  11.06.2023 09:41:47  1231.788  56(183)  194,444(182,817)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG018067/2022  273189,562  11.06.2023 09:41:47  1231.788  57(184)  197,917(183,816)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG015332/2021  273189,562  11.06.2023 09:41:49  1231.599  58(185)  201,389(184,815)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG018034/2022  273189,562  11.06.2023 09:41:50  1231.510  59(186)  204,861(185,814)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG015350/2021  273189,562  11.06.2023 09:41:52  1231.321  61(188)  211,806(187,812)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG018057/2022  273189,562  11.06.2023 09:41:55  1231.044  63(190)  218,75(189,81)  8(46)  288(1001)  Клубно(Национално) 
Бяла (24.06.2023)  BG018067/2022  310856,502  24.06.2023 10:04:30  1271.397  2(11)  8,13(13,942)  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла (24.06.2023)  BG028269/2022  310856,502  24.06.2023 10:06:57  1258.783  6(28)  24,39(35,488)  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла (24.06.2023)  BG018070/2022  310856,502  24.06.2023 10:07:00  1258.528  7(29)  28,455(36,755)  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла (24.06.2023)  BG028243/2022  310856,502  24.06.2023 10:11:04  1238.142  14(57)  56,911(72,243)  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла (24.06.2023)  BG018034/2022  310856,502  24.06.2023 10:12:50  1229.493  20(73)  81,301(92,522)  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла (24.06.2023)  BG35379/2020  310856,502  24.06.2023 10:12:52  1229.328  21(74)  85,366(93,79)  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла (24.06.2023)  BG018074/2022  310856,502  24.06.2023 10:19:29  1197.984  31(119)  126,016(150,824)  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла (24.06.2023)  BG018080/2022  310856,502  24.06.2023 10:19:32  1197.753  32(121)  130,081(153,359)  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла (24.06.2023)  BG018071/2022  310856,502  24.06.2023 10:26:09  1167.975  37(162)  150,407(205,323)  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла (24.06.2023)  BG018061/2022  310856,502  24.06.2023 10:26:44  1165.422  38(165)  154,472(209,125)  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла (24.06.2023)  BG018054/2022  310856,502  24.06.2023 10:26:44  1165.422  39(166)  158,537(210,393)  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла (24.06.2023)  BG018055/2022  310856,502  24.06.2023 10:27:23  1162.589  41(171)  166,667(216,73)  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла (24.06.2023)  BG018026/2022  310856,502  24.06.2023 10:27:30  1162.080  43(173)  174,797(219,265)  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла (24.06.2023)  BG018020/2022  310856,502  24.06.2023 10:27:37  1161.572  44(174)  178,862(220,532)  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Бяла (24.06.2023)  BG018003/2022  310856,502  24.06.2023 10:29:24  1153.885  48(189)  195,122(239,544)  8(45)  246(789)  Клубно(Национално) 
Шабла (01.07.2023)  BG018080/2022  379049,615  01.07.2023 11:09:06  1134.539  6(23)  55,556(49,251)  7(38)  108(467)  Клубно(В група) 
Шабла (01.07.2023)  BG018055/2022  379049,615  01.07.2023 11:09:09  1134.370  7(24)  64,815(51,392)  7(38)  108(467)  Клубно(В група) 
Шабла (01.07.2023)  BG015350/2021  379049,615  01.07.2023 11:11:59  1124.833  8(25)  74,074(53,533)  7(38)  108(467)  Клубно(В група) 
Шабла (01.07.2023)  BG018070/2022  379049,615  01.07.2023 11:12:00  1124.776  9(26)  83,333(55,675)  7(38)  108(467)  Клубно(В група) 
Шабла (01.07.2023)  BG018067/2022  379049,615  01.07.2023 11:13:28  1119.901  11(29)  101,852(62,099)  7(38)  108(467)  Клубно(В група) 
Шабла (01.07.2023)  BG018003/2022  379049,615  01.07.2023 11:21:52  1092.781  17(52)  157,407(111,349)  7(38)  108(467)  Клубно(В група) 
Шабла (01.07.2023)  BG018045/2022  379049,615  01.07.2023 11:27:07  1076.488  24(69)  222,222(147,752)  7(38)  108(467)  Клубно(В група) 
Созопол (01.07.2023)  BG018020/2022  298024,01  01.07.2023 09:44:46  1269.446  1(48)  25(84,956)  5(32)  40(565)  Клубно(Национално) 
Созопол (01.07.2023)  BG018071/2022  298024,01  01.07.2023 09:45:09  1267.378  2(53)  50(93,805)  5(32)  40(565)  Клубно(Национално) 
Созопол (01.07.2023)  BG018027/2022  298024,01  01.07.2023 09:54:18  1219.910  5(175)  125(309,735)  5(32)  40(565)  Клубно(Национално) 
Созопол (01.07.2023)  BG028243/2022  298024,01  01.07.2023 09:56:03  1211.234  6(192)  150(339,823)  5(32)  40(565)  Клубно(Национално) 
Созопол (01.07.2023)  BG028269/2022  298024,01  01.07.2023 09:56:05  1211.071  7(193)  175(341,593)  5(32)  40(565)  Клубно(Национално) 
Бърлад (09.07.2023)  BG015321/2021  488413,943  09.07.2023 13:44:55  1028.420  2(31)  18,349(81,365)  9(40)  109(381)  Клубно(Национално) 
Бърлад (09.07.2023)  BG015338/2021  488413,943  09.07.2023 16:32:40  759.980  5(67)  45,872(175,853)  9(40)  109(381)  Клубно(Национално) 
Поморие (09.07.2023)  BG35387/2020  287300,816  09.07.2023 10:14:25  1129.252  1(58)  20,833(278,846)  6(19)  48(208)  Клубно(В група) 
Поморие (09.07.2023)  BG028269/2022  287300,816  09.07.2023 10:14:25  1129.252  2(57)  41,667(274,038)  6(19)  48(208)  Клубно(В група) 
Поморие (09.07.2023)  BG018061/2022  287300,816  09.07.2023 10:14:33  1128.662  3(59)  62,5(283,654)  6(19)  48(208)  Клубно(В група) 
Поморие (09.07.2023)  BG018048/2022  287300,816  09.07.2023 10:14:35  1128.515  4(62)  83,333(298,077)  6(19)  48(208)  Клубно(В група) 
Поморие (09.07.2023)  BG018020/2022  287300,816  09.07.2023 10:14:38  1128.294  5(65)  104,167(312,5)  6(19)  48(208)  Клубно(В група) 
Поморие (09.07.2023)  BG018027/2022  287300,816  09.07.2023 10:23:49  1089.016  10(94)  208,333(451,923)  6(19)  48(208)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG018055/2022  Мъжки  418,848  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG018080/2022  Мъжки  444,721  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG018055/2022  Мъжки  23  418,848  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG018080/2022  Мъжки  25  444,721  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG018055/2022  Мъжки  418,848  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG018080/2022  Мъжки  444,721  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG018055/2022  Мъжки  33  418,848  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG018080/2022  Мъжки  35  444,721  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      604,867  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      15  604,867  2023  Многогодишни  Една година  Национално