БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Кнежа спорт - 2005 - Кнежа

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Кнежа спорт - 2005
Гълъбовъди Valq & R. Dobrevi

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30459  Женски  94,684  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG37272  Мъжки  233,707  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30423  Мъжки  252,38  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG32242  Женски  256,841  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30419  Мъжки  270,382  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30458  Женски  298,483  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG37221  Мъжки  306,964  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG32330  Мъжки  312,989  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30445  Мъжки  313,807  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG32222  Женски  331,255  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30453  Женски  373,036  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71791  Мъжки  12  514,371  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05533  Мъжки  12  559,595  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30419  Мъжки  569,8  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30459  Женски  570,61  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG32242  Женски  768,06  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30459  Женски  94,684  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG37272  Мъжки  19  233,707  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30423  Мъжки  15  252,38  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG32242  Женски  21  256,841  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30419  Мъжки  18  270,382  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30458  Женски  20  298,483  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG37221  Мъжки  30  306,964  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG32330  Мъжки  31  312,989  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30445  Мъжки  26  313,807  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG32222  Женски  40  331,255  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30453  Женски  33  373,036  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG71791  Мъжки  47  514,371  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG05533  Мъжки  59  559,595  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30419  Мъжки  569,8  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30459  Женски  12  570,61  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG32242  Женски  20  768,06  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG30417  Мъжки  111,98  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG37272  Мъжки  136,847  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG30459  Женски  160,172  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG32242  Женски  201,791  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG37221  Мъжки  210,122  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG30453  Женски  309,607  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG32330  Мъжки  331,623  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71781  Женски  340,683  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG30417  Мъжки  111,98  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG37272  Мъжки  136,847  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG30459  Женски  160,172  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG32242  Женски  19  201,791  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG37221  Мъжки  14  210,122  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG30453  Женски  20  309,607  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG32330  Мъжки  31  331,623  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG71781  Женски  30  340,683  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG30459  Женски  121,099  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG32242  Женски  271,935  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG30458  Женски  347,81  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG30453  Женски  363,41  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG30419  Мъжки  426,516  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG32330  Мъжки  488,732  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG32242  Женски  688,271  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG30459  Женски  121,099  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG32242  Женски  12  271,935  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG30458  Женски  347,81  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG30453  Женски  363,41  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG30419  Мъжки  12  426,516  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG32330  Мъжки  23  488,732  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG32242  Женски  17  688,271  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG30459  Женски  86,191  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG30417  Мъжки  183,169  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG30453  Женски  227,271  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG30458  Женски  239,864  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG30423  Мъжки  252,38  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG30419  Мъжки  270,382  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG30445  Мъжки  313,807  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71791  Мъжки  18  514,371  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG30459  Женски  86,191  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG30417  Мъжки  13  183,169  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG30453  Женски  16  227,271  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG30458  Женски  20  239,864  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG30423  Мъжки  21  252,38  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG30419  Мъжки  30  270,382  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG30445  Мъжки  42  313,807  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG71791  Мъжки  73  514,371  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      247,34  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      247,34  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      371,406  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      13  371,406  2019  Многогодишни  Една година  Национално