БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Кнежа спорт - 2005 - Кнежа

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Средногорие
Гълъбовъди Иван Иванов
Ширина/Дължина 42:42:42.49/24:08:15.80

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG017039/2022  116105,689  05.05.2024 09:51:45  1420.253  1(0)  1,912(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012048/2023  116105,689  05.05.2024 09:51:48  1419.385  4(0)  7,648(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012024/2023  116105,689  05.05.2024 09:51:48  1419.385  5(0)  9,56(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012043/2023  116105,689  05.05.2024 09:51:50  1418.813  8(0)  15,296(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012047/2023  116105,689  05.05.2024 09:51:50  1418.813  9(0)  17,208(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG017072/2022  116105,689  05.05.2024 09:51:50  1418.813  10(0)  19,12(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012037/2023  116105,689  05.05.2024 09:51:52  1418.223  12(0)  22,945(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG018141/2022  116105,689  05.05.2024 09:51:54  1417.652  16(0)  30,593(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012050/2023  116105,689  05.05.2024 09:51:55  1417.358  17(0)  32,505(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG017075/2022  116105,689  05.05.2024 09:53:10  1396.055  36(0)  68,834(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG034285/2022  116105,689  05.05.2024 09:53:11  1395.786  37(0)  70,746(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012021/2023  116105,689  05.05.2024 09:53:12  1395.501  38(0)  72,658(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG015006/2021  116105,689  05.05.2024 09:53:13  1395.216  39(0)  74,57(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012026/2023  116105,689  05.05.2024 09:53:14  1394.948  41(0)  78,394(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012035/2023  116105,689  05.05.2024 09:53:16  1394.378  42(0)  80,306(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012039/2023  116105,689  05.05.2024 09:53:16  1394.378  43(0)  82,218(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012066/2023  116105,689  05.05.2024 09:53:34  1389.372  59(0)  112,811(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012022/2023  116105,689  05.05.2024 09:53:56  1383.314  67(0)  128,107(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012023/2023  116105,689  05.05.2024 09:53:59  1382.490  69(0)  131,931(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG034284/2022  116105,689  05.05.2024 09:54:22  1376.198  79(0)  151,052(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG056262/2021  116105,689  05.05.2024 09:54:23  1375.937  80(0)  152,964(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012044/2023  116105,689  05.05.2024 09:54:23  1375.937  81(0)  154,876(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012040/2023  116105,689  05.05.2024 09:54:24  1375.660  82(0)  156,788(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG015020/2021  116105,689  05.05.2024 09:54:26  1375.122  84(0)  160,612(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012016/2023  116105,689  05.05.2024 09:54:28  1374.569  85(0)  162,524(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012056/2023  116105,689  05.05.2024 09:54:28  1374.569  86(0)  164,436(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012049/2023  116105,689  05.05.2024 09:54:30  1374.032  87(0)  166,348(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012030/2023  116105,689  05.05.2024 09:54:31  1373.755  88(0)  168,26(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG017003/2022  116105,689  05.05.2024 09:54:34  1372.943  91(0)  173,996(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG018251/2022  116105,689  05.05.2024 09:54:35  1372.684  92(0)  175,908(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
МЪГЛИЖ1-24 (05.05.2024)  BG012029/2023  116105,689  05.05.2024 09:54:46  1369.704  100(0)  191,205(0)  (7)  (523)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG012024/2023  155613,829  12.05.2024 09:11:37  1279.540  1(0)  2,445(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG012056/2023  155613,829  12.05.2024 09:11:39  1279.193  2(0)  4,89(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG018141/2022  155613,829  12.05.2024 09:11:41  1278.846  3(0)  7,335(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG012026/2023  155613,829  12.05.2024 09:11:44  1278.321  4(0)  9,78(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG012021/2023  155613,829  12.05.2024 09:14:09  1253.434  41(0)  100,244(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG034284/2022  155613,829  12.05.2024 09:14:11  1253.101  42(0)  102,689(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG017072/2022  155613,829  12.05.2024 09:14:13  1252.758  43(0)  105,134(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG034285/2022  155613,829  12.05.2024 09:14:16  1252.254  44(0)  107,579(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG012030/2023  155613,829  12.05.2024 09:14:16  1252.254  45(0)  110,024(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG012047/2023  155613,829  12.05.2024 09:14:18  1251.921  46(0)  112,469(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Шивачево 24 (12.05.2024)  BG012043/2023  155613,829  12.05.2024 09:14:19  1251.750  47(0)  114,914(0)  8(8)  409(409)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG012043/2023  183336,443  25.05.2024 09:16:06  1347.072  10(0)  21,552(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG018141/2022  183336,443  25.05.2024 09:16:07  1346.903  13(0)  28,017(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG012021/2023  183336,443  25.05.2024 09:16:13  1345.915  20(0)  43,103(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG012048/2023  183336,443  25.05.2024 09:18:00  1328.525  44(0)  94,828(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG012001/2023  183336,443  25.05.2024 09:19:39  1312.828  62(0)  133,621(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG012040/2023  183336,443  25.05.2024 09:20:19  1306.588  74(0)  159,483(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG012026/2023  183336,443  25.05.2024 09:20:23  1305.973  77(0)  165,948(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG012029/2023  183336,443  25.05.2024 09:20:32  1304.579  82(0)  176,724(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG017039/2022  183336,443  25.05.2024 09:20:35  1304.115  84(0)  181,034(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Крушаре 1 (25.05.2024)  BG034284/2022  183336,443  25.05.2024 09:20:46  1302.411  91(0)  196,121(0)  9(9)  464(464)  Клубно(c) 
Карнобат (02.06.2024)  BG018141/2022  228390,62  02.06.2024 09:38:39  1278.425  5(5)  13,774(2,259)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012021/2023  228390,62  02.06.2024 09:41:40  1257.194  10(11)  27,548(4,971)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012040/2023  228390,62  02.06.2024 09:41:43  1256.848  11(12)  30,303(5,423)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012071/2023  228390,62  02.06.2024 09:44:20  1239.011  23(41)  63,361(18,527)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012001/2023  228390,62  02.06.2024 09:44:50  1235.659  25(45)  68,871(20,334)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG017074/2022  228390,62  02.06.2024 09:44:53  1235.325  26(46)  71,625(20,786)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG017039/2022  228390,62  02.06.2024 09:44:54  1235.212  27(47)  74,38(21,238)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG034284/2022  228390,62  02.06.2024 09:47:14  1219.820  36(69)  99,174(31,179)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012023/2023  228390,62  02.06.2024 09:50:25  1199.423  47(109)  129,477(49,254)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG017003/2022  228390,62  02.06.2024 09:50:30  1198.901  48(110)  132,231(49,706)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG008022/2022  228390,62  02.06.2024 09:50:38  1198.064  49(111)  134,986(50,158)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012047/2023  228390,62  02.06.2024 09:51:02  1195.556  51(124)  140,496(56,033)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG017011/2022  228390,62  02.06.2024 09:51:27  1192.952  61(141)  168,044(63,714)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG034285/2022  228390,62  02.06.2024 09:51:29  1192.746  62(143)  170,799(64,618)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012016/2023  228390,62  02.06.2024 09:51:29  1192.746  63(144)  173,554(65,07)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012056/2023  228390,62  02.06.2024 09:51:30  1192.640  64(145)  176,309(65,522)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG015032/2021  228390,62  02.06.2024 09:51:31  1192.534  65(147)  179,063(66,426)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012043/2023  228390,62  02.06.2024 09:51:32  1192.435  66(148)  181,818(66,878)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG018251/2022  228390,62  02.06.2024 09:54:28  1174.444  88(234)  242,424(105,739)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012049/2023  228390,62  02.06.2024 09:54:32  1174.046  89(236)  245,179(106,643)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012029/2023  228390,62  02.06.2024 09:54:39  1173.340  90(237)  247,934(107,094)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012066/2023  228390,62  02.06.2024 09:54:50  1172.238  91(239)  250,689(107,998)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012052/2023  228390,62  02.06.2024 09:55:23  1168.938  96(255)  264,463(115,228)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012022/2023  228390,62  02.06.2024 09:55:24  1168.836  97(257)  267,218(116,132)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG017052/2022  228390,62  02.06.2024 09:55:26  1168.639  98(259)  269,972(117,036)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG61192/2020  228390,62  02.06.2024 09:56:18  1163.477  103(276)  283,747(124,718)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG017056/2022  228390,62  02.06.2024 09:58:53  1148.367  126(339)  347,107(153,186)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG012053/2023  228390,62  02.06.2024 10:00:55  1136.741  136(406)  374,656(183,461)  8(52)  363(2213)  Клубно(В група) 
Бургас (09.06.2024)  BG018141/2022  268270,576  09.06.2024 09:19:14  1282.162  3(23)  7,833(12,987)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG012023/2023  268270,576  09.06.2024 09:23:28  1256.731  7(56)  18,277(31,621)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG017003/2022  268270,576  09.06.2024 09:23:38  1255.754  8(59)  20,888(33,315)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG034284/2022  268270,576  09.06.2024 09:24:07  1252.916  11(66)  28,721(37,267)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG017056/2022  268270,576  09.06.2024 09:29:07  1224.326  40(151)  104,439(85,263)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG017074/2022  268270,576  09.06.2024 09:29:53  1220.061  45(164)  117,493(92,603)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG017052/2022  268270,576  09.06.2024 09:30:10  1218.487  46(169)  120,104(95,426)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG012022/2023  268270,576  09.06.2024 09:30:12  1218.304  47(171)  122,715(96,556)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG017039/2022  268270,576  09.06.2024 09:30:16  1217.934  48(173)  125,326(97,685)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG012075/2023  268270,576  09.06.2024 09:31:40  1210.241  72(226)  187,99(127,612)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG012049/2023  268270,576  09.06.2024 09:31:42  1210.061  74(229)  193,211(129,305)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG012016/2023  268270,576  09.06.2024 09:32:33  1205.440  78(249)  203,655(140,599)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG012021/2023  268270,576  09.06.2024 09:32:58  1203.185  80(258)  208,877(145,68)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG012001/2023  268270,576  09.06.2024 09:35:58  1187.211  98(315)  255,875(177,866)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG017063/2022  268270,576  09.06.2024 09:36:16  1185.637  100(320)  261,097(180,689)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG012029/2023  268270,576  09.06.2024 09:36:25  1184.852  101(323)  263,708(182,383)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG012056/2023  268270,576  09.06.2024 09:37:08  1181.117  108(337)  281,984(190,288)  10(60)  383(1771)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG034284/2022  306224,459  16.06.2024 09:51:12  1219.046  7(56)  24,911(68,127)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG018141/2022  306224,459  16.06.2024 09:52:22  1213.409  9(63)  32,028(76,642)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG012056/2023  306224,459  16.06.2024 09:54:36  1202.767  16(90)  56,94(109,489)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG012024/2023  306224,459  16.06.2024 09:55:11  1200.019  24(108)  85,409(131,387)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG056262/2021  306224,459  16.06.2024 09:55:13  1199.859  25(109)  88,968(132,603)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG012075/2023  306224,459  16.06.2024 09:55:21  1199.234  28(112)  99,644(136,253)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG012043/2023  306224,459  16.06.2024 09:56:24  1194.323  35(124)  124,555(150,852)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG034285/2022  306224,459  16.06.2024 09:57:44  1188.146  38(135)  135,231(164,234)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG017074/2022  306224,459  16.06.2024 09:57:45  1188.068  39(136)  138,79(165,45)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG017039/2022  306224,459  16.06.2024 09:57:50  1187.685  40(138)  142,349(167,883)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG017052/2022  306224,459  16.06.2024 10:03:04  1164.055  48(169)  170,819(205,596)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Бяла (16.06.2024)  BG012037/2023  306224,459  16.06.2024 10:03:08  1163.763  49(171)  174,377(208,029)  9(27)  281(822)  Клубно(Национално) 
Ленти Унгария (29.06.2024)  BG008022/2022  743320,531  29.06.2024 18:01:13  1023.552  1(2)  17,241(15,267)  7(21)  58(131)  Клубно(Национално) 
Ленти Унгария (29.06.2024)  BG015124/2021  743320,531  04.07.2024 09:55:58  139.173  3(15)  51,724(114,504)  7(21)  58(131)  Клубно(Национално) 
Ленти Унгария (29.06.2024)  BG015020/2021  743320,531  09.07.2024 09:40:54  71.296  5(21)  86,207(160,305)  7(21)  58(131)  Клубно(Национално) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG018141/2022  268289,471  07.07.2024 09:26:37  1238.543  3(63)  83,333(326,425)  4(9)  36(193)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG017039/2022  268289,471  07.07.2024 09:31:02  1213.798  4(83)  111,111(430,052)  4(9)  36(193)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG017074/2022  268289,471  07.07.2024 09:32:33  1205.524  6(89)  166,667(461,14)  4(9)  36(193)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (07.07.2024)  BG012043/2023  268289,471  07.07.2024 09:33:47  1198.882  8(94)  222,222(487,047)  4(9)  36(193)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG018141/2022  Женски  76,037  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG034284/2022  Мъжки  338,552  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG012043/2023  Мъжки  343,195  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG012021/2023  Мъжки  366,656  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG017039/2022  Мъжки  374,295  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG012056/2023  Мъжки  482,076  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG034284/2022  Мъжки  722,078  2024  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG018141/2022  Женски  76,037  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG034284/2022  Мъжки  19  338,552  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG012043/2023  Мъжки  16  343,195  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG012021/2023  Мъжки  20  366,656  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG017039/2022  Мъжки  23  374,295  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG012056/2023  Мъжки  27  482,076  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG034284/2022  Мъжки  722,078  2024  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG012043/2023  Мъжки  343,195  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG012021/2023  Мъжки  366,656  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG012056/2023  Мъжки  482,076  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG012043/2023  Мъжки  19  343,195  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG012021/2023  Мъжки  23  366,656  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG012056/2023  Мъжки  30  482,076  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      392,736  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      10  392,736  2024  Многогодишни  Една година  Национално